กรมศุลกากรเผยประมูลรถหรูต่ำเป้า ขายออก 199 คัน รายได้เข้ารัฐ 365 ล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร และในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากที่กรมศุลกากรจัดงานการประมูลขายทอดตลาดรถของกลาง 300 คัน โดยเป็นรถยนต์ของกลางที่นำออกประมูล จำนวน 268 คัน และรถจักรยานยนต์ของกลางที่นำออกประมูล จำนวน 32 คัน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผลสรุปกรมศุลกากรสามารถขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางรวม 199 คัน ซึ่งเป็นรถยนต์ของกลาง จำนวน 177 คัน รถจักรยานยนต์ 22 คัน รวมรายได้เข้ารัฐทั้งสิ้น 365 ล้านบาทบาท ต่ำกว่าเป้าหมายตั้งไว้ 500 ล้านบาท

นายชัยยุทธ กล่าวว่า สำหรับรถยนต์ของกลางที่มีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. รถยนต์ยี่ห้อ ROLLS ROYCE รุ่น PHANTOM BLACK ปี 2006 สีดำ เปิดประมูลในราคา 10,750,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 18,200,000 บาท ลำดับที่ 2. รถยนต์ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น 911 CARRERA TURBO S ปี 2014 สีเทา เปิดประมูลในราคา 9,290,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 14,600,000 บาท ลำดับที่ 3. รถยนต์ยี่ห้อ ROLLS ROYCE รุ่น PHANTOM ปี 2006 สีดำ เปิดประมูลในราคา 8,990,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 13,100,000 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ของกลางที่มีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น R68 ปี 1954 สีดำ เปิดประมูลในราคา 203,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 3,600,000 บาท ลำดับที่ 2. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น R69 S สีดำ เปิดประมูลในราคา 203,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 1,750,000 บาท ลำดับที่ 3. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น R60 US ปี 1969 สีดำ เปิดประมูลในราคา 540,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ในราคา 1,300,000 บาท

นายชัยยุทธ กล่าวว่า ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ของกลางครบเต็ม จำนวนที่ได้ประมูลต่อกรมศุลกากร ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ไม่รวมเงินค้ำประกันการประมูล) และจะต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจดทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

 

Advertisment

ที่มา มติชนออนไลน์