อาจารย์-น.ศ.งานไทยศึกษา รับทราบข้อหาขัดคำสั่ง คสช.แล้ว-ปชช.ร่วมให้กำลังใจ

กรณีที่รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกได้ออกหมายเรียกให้ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13 ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นางสาวภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงศ์ สำเนียง นายธีรพล บัวงาม และนายนลธวัช มะชัย ได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยมีเพื่อนนักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันต่างๆ นักศึกษา เจ้าหน้าที่กงสุลต่างประเทศ และประชาชน ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาอีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา อาจารย์-น.ศ.-ปชช. กว่า 300 คนร่วม ลงชื่อขอเรียกร้องให้หยุดดำเนินคดีผู้จัด-เข้าร่วม งานวิชาการไทยศึกษา โดยระบุว่า การถือป้ายมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่เป็นเพียงการสื่อสารถึงความไม่เหมาะสมของการแทรกตัวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในการสัมมนาเท่านั้น โดยนัยนี้ การออกหมายเรียกผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง จึงไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิดการทำลายบรรยากาศของสังคมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสังคมไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์