ชาวสวนยาง ห่วงราคาตกต่ำ มากกว่าขาดแรงงาน

นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า การที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรชาวสวนยางช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นการประกาศใช้อย่างกระทันหัน ทำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ตามโรงงานต่างๆ เกิดภาวะตกใจ เดินทางออกนอกประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในโรงงานแปรรูปยางขนาดเล็ก อย่างโรงงานน้ำยางข้น ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าวทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การนำน้ำยางไปขึ้นรูป การนำยางไปรมควัน การตากยาง เมื่อขาดแรงงานจึงทำให้ไม่สามารถโรงงานไม่สามารถเดินหน้าผลิตได้ ต้องหยุดกิจการ หรือ หยุดการผลิตบางส่วนไปเป็นจำนวนมาก แต่เชื่อว่า ภายใน 2–3 สัปดาห์จากนี้ แรงงานน่าจะจัดการเรื่องเอกสาร และกลับเข้าทำงานสู่ภาวะปกติ

“ยอมรับว่า ผลกระทบจากการประกาศใช้พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวครั้งนี้ กระทบต่อชาวสวนเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้สาหัสเหมือนภาคเกษตรอื่น เนื่องจากขณะนี้ราคายางตกต่ำอยู่แล้ว ทำให้ชาวสวนบางคนตัดสินใจเลิกกรีดยาง จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผลกระทบจึงไม่เยอะมาก นอกจากนี้โรงงานแปรรูปได้รับกระทบจากราคายางอยู่แล้ว ทำให้ไม่ได้เร่งการผลิตมาก เมื่อแรงงานต่างด้าวไม่มาทำงาน ก็ปิดบางส่วนไป เหลือไว้เฉพาะส่วนที่เป็นแรงงานคนไทยทำหน้าที่ผลิตต่อไป ผลกระทบจึงมีไม่มากนัก เชื่อว่าแรงงานน่าจะกลับเข้ามาเร็วๆนี้ แต่ปัญหาราคายางตกต่ำ ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าปัญหาแรงงานด้วยซ้ำ” นายวีระศักดิ์ กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์