เริ่มแล้ว! สัมมนาประชาชาติ “รวมใจ…นำไทยยั่งยืน” ดร.ซุปฯขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ จัดสัมมนาเพื่อสังคม “รวมใจ…นำไทยยั่งยืน” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี “หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล” เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประธานเปิดงานสัมมนา

ต่อเนื่องด้วยปาฐกถาพิเศษจาก “ศุภชัย พานิชภักดิ์” อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ CSR ประชาคมโลก-ประชารัฐไทย

สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถา หัวข้อ “โครงสร้างของความยั่งยืน” โดย “บรรยง พงษ์พานิช” ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

และเสวนาพิเศษ หัวข้อ “รวมใจ นำไทยยั่งยืน” โดย “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ “บวรนันท์ ทองกัลยา” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด