“ภาษีที่ดิน” ส่อเลื่อนยาวปี’63 รมช.คลังยอมฟังเสียงเอกชนจี้ทบทวนใหม่

ภาษีที่ดินไม่สะเด็ดน้ำ ส่อเลื่อนยาว !!! เริ่มเก็บจริงปี’63 คลังพร้อมฟังทุกความเห็นก่อนเก็บ ล่าสุดสภาหอการค้าฯชงทบทวน 4 ประเด็น ขณะที่สมาคมกอล์ฟไทยร้อง สนช. หวั่นถูกรีดภาษีปีละกว่า 20 ล้านบาท พุ่งจากที่เสียภาษีปัจจุบันเกือบ 10 เท่าตัว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย ”ประชาชาติธุรกิจ”Ž ว่า ล่าสุด ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้เลื่อนระยะเวลาบังคับใช้ออกไป โดยประเมินว่าร่างกฎหมายกว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกมาบังคับใช้ ก็น่าจะกลางปี 2561 และหลังจากนั้นจะต้องให้เวลา กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเตรียมความพร้อม ก่อนจะเริ่มจัดเก็บภาษีจริงอีก 1 ปี และเริ่มเก็บภาษีได้ในปี 2563

ก่อนหน้านี้เคยคาดว่ากฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ได้ในปี 2560 แต่ตอนนี้ก็ยังพิจารณาไม่เสร็จในขั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย เนื่องจากมีประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างมาก ซึ่งกว่ากฎหมายจะบังคับใช้ได้ก็น่าจะกลางปี 2561 แล้วไปเริ่มเก็บจริงในปีงบประมาณ 2563Ž แหล่งข่าวกล่าว

               

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรรมาธิการฯพยายามรับฟังความคิดเห็นจากส่วนต่าง ๆ ส่วนกรณีที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม คงจะต้องรับมาพิจารณาต่อไป ซึ่งในเดือน ก.ย.นี้คาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายจึงจะแล้วเสร็จในขั้นกรรมาธิการฯ และจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนบังคับใช้ต่อไป

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

โดยก่อนหน้านี้ รมช.คลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ กรมธนารักษ์ เมื่อกลางเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และได้ระบุว่า ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2560 นี้ แต่จะมีผลเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งได้ให้ทางกรมธนารักษ์เตรียมความพร้อม สำรวจที่อยู่อาศัย และบูรณาการกับท้องถิ่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมภาคสนาม สำรวจราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างล่วงหน้า จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อจัดเก็บจริง

ขณะเดียวกัน รมช.คลังระบุด้วยว่า เสียงส่วนใหญ่ในกรรมาธิการฯเห็นว่า ควรจะมีการปรับลดมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษีลงจากเดิมกำหนดเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ทั้งยังเห็นว่าควรจะลดอัตราจัดเก็บภาษีในระยะเริ่มต้นลงด้วย

”เราไม่ได้มุ่งเน้นรายได้ในระยะแรก แต่อยากให้เข้ามาอยู่ในฐานภาษีก่อน โดยเสียในอัตราที่บางหน่อย ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถในการชำระแล้ว ก็ต้องให้เต็มใจชำระภาษีด้วยŽ” รมช.คลังกล่าว

ทั้งนี้ล่าสุด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอ 4 ประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่ดิน ได้แก่ 1) เสนอให้จัดเก็บภาษีเป็นอัตรา (Fixed Rate) เพื่อความสะดวกและลดอัตราภาษี โดยเฉพาะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและเรียกร้องอามิสสินจ้าง

2) ไม่ควรคำนวณทรัพย์ส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นฐานการจัดเก็บภาษี เพราะถือเป็นทรัพย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยรวมในโครงการ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ ควรได้รับการลดหย่อนภาษี 3) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ถูกรอนสิทธิ์ เช่น ที่ตาบอด ที่ในเขตผังเมืองที่ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง ควรได้รับการลดหย่อนภาษี เป็นต้น และ 4) ไม่ควรมีบทลงโทษจำคุก กรณีหรือการกระทำที่ไม่มีเจตนา

นอกจากนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมกอล์ฟไทยก็ได้ยื่นหนังสือ สนช. เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ เนื่องจากเกรงว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะส่งผลกระทบ เพราะเมื่อคำนวณพื้นที่สนามกอล์ฟออกมาแล้ว จะทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีที่ดินตั้งแต่ 20 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป มากกว่าภาษีที่เสียอยู่ในปัจจุบันเกือบ 10 เท่า จึงอาจส่งผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ซึ่งจะมีผลต่อนักกีฬากอล์ฟทั้งสมัครเล่นและอาชีพที่จะขาดแคลนสนามฝึกซ้อม จึงขอให้มีการทบทวนอัตราภาษีให้ถูกลงสำหรับสนามกอล์ฟเพิ่มเติมอีกด้วย