“ซัมซุง” จับมือ “สอศ.” ปั้นสายเทคนิคเติมตลาดแรงงาน

ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพดูเหมือนจะเป็นแต้มต่อสำหรับทุกสายงาน ยิ่งเมื่อเป็นสายงานทางด้านเทคนิคด้วยแล้ว การฝึกอาชีพเพื่อให้ได้ลงมือทำจริงยิ่งนับว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 2 ของโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE)

“สุรัตน์ จั่นแย้ม” ผู้ชำนาญการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษารัฐ และเอกชนกล่าวว่า นักศึกษาอาชีวะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็น Thailand 4.0 เราเชื่อว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ และความเชี่ยวชาญไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะในห้องเรียน การได้ลงมือปฏิบัติจริง และศึกษาจากผู้ที่มีความชำนาญจะนำมาซึ่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ บริหารเวลาในการทำงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

“โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมีวินัย อีกทั้งสวัสดิการและรายได้ที่นักศึกษาได้รับยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับตัวนักศึกษาและครอบครัวอีกด้วย”

ในปีการศึกษา 2559-2560 ซัมซุงและ สอศ.ริเริ่มการจัดโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 33 คน จาก 7 วิทยาลัย เข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการซัมซุง 16 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งการฝึกอาชีพออกเป็น 2 รอบ จนเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว 20 คน โดยนักศึกษาทั้งหมดในรอบแรกนี้จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานในศูนย์บริการของซัมซุงทันที และทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนนักศึกษาในรอบที่ 2 จะดำเนินการในเตือนตุลาคมนี้

“จอง ซุง ปาร์ค” ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก และเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจริงในศูนย์บริการซัมซุง

Advertisment

“โดยปีที่ 2 ซัมซุงจะเปิดรับนักศึกษา 3 ตำแหน่ง คือ 1.ช่างเทคนิคโทรทัศน์ 2.ช่างเทคนิคงานระบบทำความเย็น 3. ช่างเทคนิคงานมือถือ ซึ่งในอนาคตซัมซุงวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย”

สำหรับปีการศึกษา 2560-2561 มีวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน, วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง), วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีนักศึกษาทั้งหมด 34 คน เข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการซัมซุง 14 แห่งทั่วประเทศ มีระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560-30 เมษายน 2561 และจะได้บรรจุเป็นพนักงานศูนย์บริการซัมซุงในตำแหน่งช่างเทคนิคเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561-30 เมษายน 2562

“เกรียงศักดิ์ เส้งศักดิ์” ผู้บริหารศูนย์บริการซัมซุง กล่าวเสริมว่า ศูนย์บริการซัมซุงมีความยินดีที่ได้มอบความรู้ และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับ เช่น ทุนการศึกษา เงินค่าสนับสนุนที่พัก และค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมถึงประกันอุบัติเหตุระหว่างฝึก

“จุดเด่นของโครงการจากซัมซุงอยู่ที่การให้โอกาสนักศึกษาทำงานตามวุฒิของตนเอง นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสาขาในการฝึกอาชีพได้ หากไม่ตรงกับความถนัด ขณะเดียวกัน ซัมซุงยังเน้นทักษะในการบริการ และการฝึกบุคลิกภาพเพิ่มเติม เรามีข้อได้เปรียบเนื่องจากซัมซุงมีศูนย์บริการกระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าฝึกอาชีพใกล้กับภูมิลำเนาของตนเองได้”

Advertisment

ที่สำคัญนักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของศูนย์บริการซัมซุงในตําแหน่งช่างเทคนิค และนักศึกษาจากรุ่นที่ 1 จะได้ส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นที่ 2 ในรูปแบบพี่สอนน้องต่อไป

นับว่าน่าสนใจทีเดียว