ครม.ไฟเขียวโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-โคราช 1.79 แสนล้าน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสีมา มูลค่า 1.79 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายลงทุน 100% และจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทราบต่อไป