พ่อเมืองภูเก็ต แจ้งระงับการบูรณะศาลหลักเมือง รอตรวจสอบ-ปรับแบบขยายลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง บูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานโยธาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นฝ่ายดำเนินการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่ ) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559  แต่เนื่องจาก มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน 2 ครั้ง และทางจังหวัดได้มีการแจ้งระงับการดำเนินโครงการ เพราะรอการตรวจสอบและปรับแก้ไขแบบขยายลายมาตราส่วนเท่าจริง (1:1) จากสถาปนิกผู้ออกแบบสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ให้ครบถ้วน จึงจะแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับงบประมาณดำเนินงานได้รับสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 19 แห่ง และเงินบริจาคจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้มีงบประมาณ 18,690,201 บาท เพื่อดำเนินงาน โครงการดังกล่าวรวม 3 บัญชี คือ 1.บัญชีบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 1,621,808 บาท
2. บัญชีเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 19 แห่ง เป็นเงิน 14,495,000บาท
3. บัญชีมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืนเพื่อการบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 2,573,393 บาท

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต แก้ไขปรับปรุงคำสั่งใหม่ ในทุกคณะให้มีรายนามคณะกรรมการ ให้มีหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายท้องถิ่นจังหวัด และคลังจังหวัดตรวจสอบ เงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ หรือไม่อย่างไร มอบหมายปกครองจังหวัด ตรวจสอบขั้นตอนการตั้งมูลนิธิ ฯ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ