ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ จับมือ ส.ส. แก้ปัญหาแหล่งน้ำ-ที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์  นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานกาญจนบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง นายภิเด่น พงศ์อุดมสุข จ่าจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุม แก้ปัญหาในเรื่องที่ดินและแหล่งน้ำ

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เรื่องที่ดินทำกินและปัญหาการขาดแคลนน้ำและเรื่องที่สองคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยจะสร้างให้มีท่าเรือท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงการ 1 จังหวัด ฯลฯ ในส่วนของโรงงานกระดาษ เป็นอีกจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาและสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมได้ และอีกส่วนหนึ่งคือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ไปปรับปรุง ที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงถึงที่มาหรือประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในรูปบบสมัยใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์คในตัวเมืองให้นักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวและพักค้างคืนจะทำให้เศรษฐกิจในตัวเมืองจะดียิ่งขึ้น


สำหรับเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชน โดย พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ นำเสนอในเรื่องการให้ยกเลิกเสียค่าบำรุงท้องที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการขอน้ำขอไฟไปใช้ในที่อยู่อาศัย เรื่องการทับซ้อนบนที่ดินของประชาชนและเขตพื้นที่ทหาร และ เรื่องแนวเขตอุทยานศรีนครินทร์ โดยที่ยึดตามค่าพิกัดภูมิประเทศแต่ไม่ได้มีการแก้ไขสั่งที่เพิกถอนไปแล้ว

ส่วนนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส เขต3  ได้เสนอในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน ซึ่งได้แต่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดินทำกินเท่านั้น แต่ชาวบ้านต้องการที่จะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ส่วนที่ยังติดข้อจำกัดขอให้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องระดับกรมฯ เพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็ว

ด้านนายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส เขต2 พร้อมที่จะร่วมกันผลักดัน โดยให้จังหวัดกาญจนบุรีเสนอเรื่องไปยังส่วนกลาง จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะนำเสนอให้ฝ่ายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ทางผู้แทนของโครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอถึงข้อมูล ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งของเขื่อนหลายเขื่อน แต่ประชาชนในบางพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางชลประทานกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการที่จะผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ผ่านทางอำเภอเลาขวัญ มายังอำเภอห้วยกระเจา โดยการผันน้ำจะมี 2 ระบบ คือ น้ำที่นำมาใช้ในการเกษตรและน้ำที่นำมาให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค ขณะนี้ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการ แต่จะมีข้อขัดข้องในเรื่องการสำรวจผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
ซึ่งในเรื่องนี้ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ยินดีที่จะร่วมผลักดันด้วยการนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอาจจะมีการเชิญลงมารับฟังข้อมูลในพื้นที่อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ