ชลประทานสระแก้วยัน! น้ำไม่ท่วมเเน่นอน ขอทุกฝ่ายสบายใจ


นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทาน จังหวัดสระแก้ว กล่าว ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สองแห่ง คือ อ่างเก็บน้ำพระปรง และ อ่างเก็บน้ำพระสทึง ว่าหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างทั้งสองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำพระสทึง ที่ชาวบ้านเกรงว่าปริมาณน้ำจะมีมากเกิน จนต้องมีการระบายน้ำออก และไหลไปท่วมบ้านเรือน ไร่ นา ของชาวบ้าน จนได้รับความเดือดร้อน ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นทุกปี ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างพระสทึงมีประมาณ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม) จากปริมาณความจุของอ่าง 65 ลบ.ม และในแต่ละวันยังคงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออก เพื่อให้มีปริมาณน้ำเหลือตามเกณท์ที่กำหนด แต่น้ำที่ระบายออกจะไม่ล้นตลิ่งคลองพระสทึง และ ท่วมบ้านเรือน ไร่ นา ชาวบ้านแน่นอน และในแต่ละวัน ทางชลประทาน ได้มีการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ มีการตรวจวัดระดับน้ำทุกวัน ในสถานนีตรวจวัดทั้ง สามแห่งตลอดลำน้ำ คือ ที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมือง และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และทั้ง 3 แห่ง ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่มาก เช่นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ระดับน้ำสูงประมาณ 4.5 เมตร ในขณะที่ตลื่งมีความสูง 5.5 เมตร หรือที่อำเภอเมือง ขณะนี้ระดับน้ำสูง 4.6 เมตร ในขณะที่ตลิ่งมีความสูง 6.3 เมตร จึงสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้