แบงก์​ชาติ​เปิดข้อมูลการถือครอง​หุ้นกู้​ ชี้กว่า​ 70% อยู่​ในมือ​คนไทย​

แบงก์ชาติ ธปท. ค่าเงินบาท กนง.

ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย​ (ธปท.)​ เปิดข้อมูลสถิติตราสารหนี้ภาคเอกชนที่น่าสนใจ เพื่อชี้ให้เห็น​ว่า​ ปัจจุบัน​มี​ “ใครถือตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง?”

ตามที่​ ธปท.ได้ออกพระราช​กำหนด​ (พ.ร.ก.) การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (BSF) โดย​เป็นมาตรการดูแลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านล้านบาท

จากข้อมูลพบว่าคนที่ถือตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นการลงทุนจากประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ลงทุนผ่านกองทุนรวม สหกรณ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และประกันสังคม รวมกว่า 70% ของตราสารหนี้ทั้งหมด  ขณะที่มีนักลงทุนต่างชาติเพียงแค่ 0.2% หรือมูลค่า 9 พันล้านบาท ของยอดคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด