ศบค.ออกประกาศฉบับที่ 6 ไฟเขียวให้บุคคล 11 กลุ่ม เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)

โดยสาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้คือการผ่อนปรนให้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ ทั้งก่อนเดินทางเข้ามา ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และก่อนออกเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

ไฟเขียวกลุ่มบุคคล 11 ประเภทเข้าไทยได้

โดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ รวมทั้งหมด 11 กลุ่ม เช่น บุคคลผู้มีสัญชาติไทย, บุคคลผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล, กลุ่มบุคคลคณะทูต, นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำทางด้านการแพทย์ เรียกว่า Medical and Wellness Tourism,

นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย , ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) , แรงงานฝีมือและเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตการทำงาน, คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย,กลุ่มที่มีข้อตกลงพิเศษ เข้มาระยะสั้นๆ เป็นต้น

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ !!

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ