หนุนเอสเอ็มอีสู้โควิด สสว.ผนึกหอการค้านนท์ จัด market place 2020

สสว. ร่วมกับ สภาหอฯ และหอการค้าจังหวัดนนทบุรี จัดงาน “สสว. CONNEXT หอการค้านนท์ market place 2020” เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ SME ไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า สสว. ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดนนทบุรี จัดงาน “สสว. CONNEXT หอการค้านนท์ market place 2020” เป็นจังหวัดแรกนำร่อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างในวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2563 ณ เวทีกลางลานหน้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ และจะจัดโครงการฯ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สิงห์บุรี กระบี่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา

“SME มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพราะสามารถสร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ทั้งการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของ SME เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างนวัตกรรมมากมาย จึงให้ความสำคัญในการผลักดัน การพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในหลายด้าน อาทิ ความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการ ความรู้ด้านการตลาด และการจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง การต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง”

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ สร้างรายได้ เพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจส่งเสริมศักยภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สสว.ได้กำหนดแนวทางและแผนการส่งเสริม SMEs โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ให้เติบโตเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้สินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติใหม่ หรือ New Normal ส่งผลกระทบอย่างหนักสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมองหาโอกาสจากวิกฤตดังกล่าว

ดังนั้น สสว.จึงเล็งเห็นในความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว และร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ให้ได้รับความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อฟื้นฟู รองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ

​นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สสว.เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดนนทบุรี และผลักดันให้เริ่มต้นโครงการ การจัดงานรั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนนทบุรีให้ฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น หลังจากวิกฤตโควิด-19 และ ยังเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย และ รับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี อีกด้วย

​สำหรับงานในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้ประกอบการที่เป็นสินค้าทั้งในกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ทอดมันหน่อกะลา เมนูยอดฮิตประจำเกาะเกร็ดและของดีเมืองนนท์, ออก้าโคโค่ น้ำมะพร้าวน้ำหอมออแกนิคแท้ 100% เกรดส่งออก, ทองม้วนแปรรูปแบบพรีเมี่ยม รวมไปถึง สินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับทอมือลายเอกลักษณ์ไทยอันเลื่องชื่อ สินค้าเกษตรและสมุนไพร รวมถึง สินค้าอีกหลากหลายที่เป็นสินค้าคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมการออกบูธของผู้ประกอบการแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการตลาดเพื่อปลดหนี้และสร้างอาชีพในยุค New Normal เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ