คุณหญิงกัลยา รักษาการเสมา 1 ตั้ง เด็ก ปชป.นั่ง โฆษก ศธ.ฝ่ายการเมือง

แม้การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเกิดขึ้นอย่างเร็วปลายเดือนมีนาคม หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายนนี้ 3 ตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ 1.รมว.ศึกษาธิการ 2.รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 3.รมช.คมนาคม

ทว่า “คุณหญิงกัลยา” รมช..ศึกษาฯ ได้ใช้อำนาจ “รมว.รักษาการ” แต่งตั้ง “ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์” เป็น “โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมือง”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่อมูลข่าวสารการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เป็นโฆษกกระทรวง ฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, นายวรวรงค์ รักเรืองเดช เป็นรองโฆษกกระทรวง ฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายชยพงศ์ สายฟ้า เป็นรองโฆษกกระทรวง ฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา

ทั้งนี้ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการแถลงข่าวผลงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายต่อสื่อมวลชนและประชาชนเป็นระยะและต่อเนื่อง ประสานงานและจัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงแถลงข่าวต่อประชาชน โดยเฉพาะในเวลาที่มีประเด็นสำคัญหรือประเด็นฉุกเฉิน ดำเนินการชี้แจง หรือแก้ข่าวสื่อมวลชนหรือข่าวสังคมออนไลน์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อันน่าจะก่อความเสียหายต่อส่วนรวมให้ทันการณ์ ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใกล้ชิดในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลสื่อสารสู่ประชาชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ