ดอนเมือง เตรียมเปิดเลนแท็กซี่-ทางเชื่อมติดแอร์เข้าอาคาร ธันวาคม นี้

สนามบินดอนเมือง
ภาพ: ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง เตรียมเปิดใช้เลนเฉพาะรถแท็กซี่-ทางเชื่อมติดแอร์ เดินเข้าอาคารผู้โดยสาร เดือนธันวาคมนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ข่าวสดรายงานว่า ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจ้างก่อสร้าง TAXI Drop Lane อาคาร 2 ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ว่า

โครงการดังกล่าวมีราคากลางอยู่ที่ 48.5 ล้านบาท ซึ่งทอท.ได้เปิดประกวดราคาไปเมื่อเดือนมกราคม 2564 เปิดให้ยื่นเสนอราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า บริษัท ศักดิ์ทองพูล จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 44 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 4.5 ล้านบาท

โดย ทอท.เตรียมที่จะลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ศักดิ์ทองพูล ในเดือนนี้ คาดว่าบริษัทจะเข้าพื้นที่เริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม ซึ่งผู้รับเหมาจะใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 9 เดือน ก่อนแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 64

สำหรับเนื้องานที่จะมีการดำเนินการ ประกอบด้วย

  1. การเพิ่มช่องจราจร จำนวน 2 เลน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 ขาออก
  2. การก่อสร้างหลังคาคลุมชานชาลา สำหรับผู้โดยสารลงจากแท็กซี่ยาว ประมาณ 200 เมตร
  3. ทางเชื่อม พร้อมระบบปรับอากาศและทางเดินเลื่อน กล้องวงจรปิด และสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้โดยสารจากชานชาลามายังอาคาร 2 จำนวน 2 จุด(เหนือ-ใต้)

“โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบริเวณชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารในประเทศได้ เพราะมีการแยกและเพิ่มเลนสำหรับแท็กซี่โดยเฉพาะ ช่วยลดความแออัดและช่องทางเข้าบริเวณชานชาลา และช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถแท็กซี่ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น”

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ ทดม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ย 6 หมื่นคนต่อวัน หรือประมาณ 400 เที่ยวบินต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสนามบินดอนเมืองประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก เนื่องจากแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสาร เพราะมีการชะลอรถเพื่อรอรับผู้โดยสารใหม่ ทำให้เกิดปัญหารถติดขัดอย่างหนักบริเวณหน้าชานชาลาขาออก ซึ่งในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นนั้น ติดยาวสะสมจนถึงทางลงทางด่วนโทลล์เวย์ที่เชื่อมต่อเข้ามายังสนามบินดอนเมือง ซึ่งบางครั้งเป็นสาเหตุทำให้ผู้โดยสารตกเครื่อง ไปเช็คอินไม่ทันเที่ยวบินอีกด้วย