เปิดจองแล้ว ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าในวันนี้ (1 พ.ย.2560) ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศได้เปิดรับจองเข็มที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

โดยจะเปิดจองระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 และเดินทางมารับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบจอง ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่จองหรือตามที่ได้แจ้งให้ทราบภายหลัง
ซึ่งในการจองแต่ละคนไม่จำกัดสิทธิ์ในการจองสามารถจองจำนวนเท่าไหร่ก็ได้