แบงก์ชาติเตือน เว็บ-เฟซบุ๊ก แอบอ้างปล่อยกู้ ยันเช็กแล้วไม่มีไลเซนส์

แบงก์ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนประชาชน “เว็บ-เฟซบุ๊ก” แอบอ้างปล่อยกู้ ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับใบอนุญาต

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งเตือนว่า ตามที่มีประชาชนแจ้งเบาะแสมาว่า เว็บไซต์ https://www.subsidy-thailand.com/index.php และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/sidycash2020/ ของ บริษัท Subsidy เงินช่วยเหลือ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาตินั้น แบงก์ชาติขอเรียนว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยตรวจสอบแล้วไม่มีชื่ออยู่ใน BOT license check โดยสามารถเช็กให้ชัวร์ก่อนได้ที่ https://www.bot.or.th/App/BOTLicenseCheck/

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แล้ว ไม่พบว่า บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเตือนประชาชน อย่าทำธุรกรรมใด ๆ กับ Subsidy เงินช่วยเหลือ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร.1213