เรียนออนไลน์ฟรี กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มทักษะทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้ทันสมัย สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นบริหารทักษะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ย้ำ!! เรียนฟรี 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเรียนได้ทาง dbdacademy.dbd.go.th

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ของผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 7 หมื่นราย

โดยเฉพาะปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่าง ๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค. – มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรแล้วกว่า 1 หมื่นราย

ล่าสุด กรมได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย

ทั้งนี้ กรมได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจ เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง/แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน

“กรมได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตรรายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 1) การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 2) ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ 3) จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชห่วย 4) รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ 5) Startup for SME 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี 7) มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8) การตลาดด้าน e-Commerce 9) การตลาดในยุคดิจิทัล 10) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์


โดยผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7) มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยุคโควิด-19 จำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กับกรม ทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับ ใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ