นนทบุรี ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผล 20 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

นนทบุรี ออกคำสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลทันที 20 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้างฯเปิดได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา3 ทุ่มถึงตี 4

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 19 กรกฎาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1965/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาในคำสั่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ที่ออกไปก่อนหน้านี้ โดยประกาศคุมเข้ม 13 จังหวัด ซึ่งรวมนนทบุรีด้วย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเข้มงวด หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู่เสียชีวิตยังไม่ลดลง(ดูกราฟิกท้ายข่าว)

สำหรับพื้นที่ 13 จังหวัดประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับคำสั่งดังกล่าว กําหนดมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สรุปสาระหลักๆได้ดังนี้

1) ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น.ห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น
2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดถึงเวลา 20.00 น.ให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์
3) โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดถึงเวลา 20.00 น (ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น)
5) โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือฝึกอบรมและสถานศึกษา ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า

สำหรับกิจการ สถานที่ที่เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นและต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำาหนดอย่าง เคร่งครัด ได้แก่ การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์ รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยา และเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุง ต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และการบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

นอกจากนี้ให้ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. รวมทั้งห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเกินกว่า 5 คนด้วย (ดูรายละเอียดท้ายข่าว)


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ