“พาณิชย์” เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้ดันไทยผู้นำผลไม้เมืองร้อนของโลก

“พาณิชย์” เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้ดันไทยผู้นำผลไม้เมืองร้อนของโลก พร้อมหามาตรการระยะสั้นยกระดับผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดไม่ให้ตกต่ำซ้ำรอยมังคุด เตรียมจัดกิจกรรม ‘ฟรุ๊ต เฟสติวัล’ เพื่อกระจายผลไม้ออกสู่มือผู้บริโภค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้ของไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนของโลก ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานที่ดูแล เร่งจัดทำโดยเป้าหมาย ให้ความสำคัญการบริหารจัดการทั้งระบบ ซัพพลาย ดีมานด์ให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงด้านคุณภาพสินค้า การเปิดตลาดใหม่เพื่อเป็นช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

               

โดยขณะนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตผลไม้ในปี 2560 นี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก เช่น ลำไย ขณะนี้ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 20% จากเดิมเมื่อปี 2559 ผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่ที่ 7.5 แสนตัน ขยัยเพิ่มขึ้น 9.7 แสนตัน เงาะ จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.9 แสนตัน ปีนี้คาดผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่ที่ 2.6 แสนตัน และลิ้นจี้ และผลผลไม้อื่นๆ ก็คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย แต่ปัจจัยสำคัญมาจากผลไม้นอกพื้นที่เริ่มมีการเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด กระทรวงพาณิชย์จึงต้องหามาตรการเข้ามา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหามาตรการที่เหมาะสม เข้ามาดูแลผลไม้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมไปถึงการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการดูและระยะยาว เบื้องต้น มาตรการที่จะดูแลผลไม่นั้น จะให้ความสำคัญ คือ 1.เร่งให้เกิดการบริโภค ความต้องการในประเทศ 2.เชื่อมโยง กระจายผลไม้ที่มีอายุสั้น เข้าสู่ตลาด ผู้บริโภค 3.แปรรูปผลไม้ให้มากขึ้น 4.ผลักดันการส่งออกสู่ตลาดใหม่ๆ

“เราไม่ต้องการให้ผลไม้มีปัญหาเหมือนมังคุด ที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตมาก ไม่สามารถกระจายออกสู่ผู้บริโภค หรือตลาดส่งออกได้ เราจึงต้องการบริหาร วางมาตรการดูแลล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคาตก โดยเฉพาะลำไยที่กำลังออก ซึ่งไม่ต้องการให้ราคาตกไปกว่า 20-25 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะราคาต่ำเกินไป สำหรับตลาดหลัก คือ จีน แต่เราก็พยายามดันส่งออกไปตลาดอื่นๆ ด้วย เช่น อินโดนีเซีย เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม ฟรุ๊ต เฟสติวัล ขึ้นที่สยามพารากอน ที่จะรวบรวมผลไม้จากเกษตรกรผู้ปลูก และจากหลากหลายพื้นที่มาจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งภายในงานจะมีผลไม้ทั้ง ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีทั้งนอกและในฤดูที่กำลังออกมาในขณะนี้ ออกมากระจายให้ถึงผู้บริโภค และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายสินค้าด้วย