“สินมั่นคงประกันภัย” ไตรมาส 2 ขาดทุน 359 ล้าน “เบี้ยหด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม”

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย รายงานตลาดหลักทรัพย์ ผลประกอบการไตรมาส 2/64 ขาดทุน 359.43 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวมลดลง 7.44% ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 28.43% มาอยู่ที่ 3,131.14 ล้านบาท

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64 บริษัทขาดทุนสุทธิ​ 359.43 ล้านบาท​ ลดลงกว่า 264.86% เทียบจากไตรมาส 2/63 ที่มีกำไรสุทธิ 218.03 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจาก 1.รายได้รวมของบริษัทในไตรมาส 2 ปีนี้อยู่ที่ 2,675.99 ล้านบาท ลดลง 29.61 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,705.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 1.09% ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักคือ

  • เบี้ยประกันภัยรับในไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 2,852.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 660.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึง 30.14% ในขณะที่ไตรมาส 2/63 เบี้ยประกันภัยรับมีอัตราเติบโตลดลง 20.96% ส่งผลให้เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ในไตรมาส 2 ปีนี้ลดลง 199.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 7.44%
  • รายได้และกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 163.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,037.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 207.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 179.08% ในไตรมาส 2/64 มีการปรับพอร์ตการลงทุนส่งผลให้มีผลกำไรจากเงินลงทุน ในขณะที่ไตรมาส 2/63 มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายเนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET INDEX) ปรับตัวลดลงอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด

2. ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,131.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.43% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมที่ 2,437.93 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี้

Advertisment
  • ค่าสินไหมทดแทนในไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 2,284.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 733.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 47.29% เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
  • ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1.76 ล้านบาท ลดลง 139.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 98.75% เป็นผลจากปีก่อนมีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตจากหุ้นกู้เอกชนที่บริษัทลงทุน จำนวน 141.32 ล้านบาท