สพร.จุดพลุดึง อปท.ทั่วประเทศ ยกระดับสู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล”

“สพร.” เดินหน้าสานต่อภารกิจรัฐบาลดิจิทัลจัดประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น จุดพลุ “อปท.” ทั่วประเทศพลิกโฉมงานบริการประชาชน “e-Service” นำโด่งประเภทบริการยอดฮิต “ชลบุรี-แม่ฮ่องสอน-ยะลา” คว้ารางวัลยอดเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เปิดเผยว่า สพร.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2564 ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิดพลิกรูปแบบการทำงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชั่นในการให้บริการประชาชน มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ

และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เนื่องจาก อปท.เป็นด่านหน้าสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยปีนี้เป็นปีแรกของโครงการ และได้รับเกียรติรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัลสำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาผลงาน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.), กรมการพัฒนาชุมชน (พช.), ดีป้า, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ทีดีอาร์ไอ, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย, สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ในผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ เทศบาลนครภูเก็ต นำเสนอ 2 ผลงาน ประเภทผลงานที่นำเสนอมากที่สุดคือ e-Service มี 25 ผลงาน และจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดจาก 6 อปท.

สำหรับผลการตัดสิน เรียงตามลำดับตัวอักษรแรกของชื่อจังหวัด ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี โครงการ Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน โครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

 

รางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก

โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

และโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ