มาแน่! ประกันภัยคุ้มครอง “โรบอต-หุ่นยนต์” รับโลกดิจิทัล คปภ.เผย

เลขาธิการ คปภ.เผย ประกันภัยคุ้มครอง “โรบอต-หุ่นยนต์” มาแน่ในอนาคตรับเทรนด์โลกดิจิทัล ด้าน Grand View Research ชี้อัตราการเติบโตของขนาดตลาดอุตสาหกรรมอินชัวร์เทคเพิ่มสูงขึ้น 48.88% ต่อปี โตต่อเนื่องถึงปี 2571

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” ว่า จากแนวโน้มเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัยทั่วโลก เราได้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย เราได้เห็นการประกันภัยแบบยึดโยงที่ผสานเทคโนโลยีเพื่อยึดโยงความคุ้มครองด้านประกันภัยกับสินค้าอุปโภค-บริโภค เราเริ่มคุ้นชินการจองซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์และมีการซื้อประกันภัยเดินทางควบคู่มาด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าประกันภัยจะเข้าใกล้ชีวิตคนได้มาก ตั้งแต่ลืมตาสามารถซื้อประกันผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ไม่กี่นาทีได้รับความคุ้มครองทันที

ขณะที่กระบวนการทำงาน เริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีโรบอต หรือ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการง่าย ๆ ทำซ้ำ ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้คน ไปจนถึงกระบวนตัดสินใจซับซ้อนที่ต้องมีการประมวลผล เช่น การพิจารณาการรับประกัน และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นโรบอตจะทำให้การทำงานของบริษัทรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และลดต้นทุนให้บริษัท และสามารถจะส่งมอบบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้าได้ดี

แต่สำหรับการประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้นนั้น เช่น การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากำหนดแนวทางให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

แต่ในแง่โอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ในอนาคตคาดว่าจะได้เห็น “Robot Insurance Product” หรือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองโรบอตหรือหุ่นยนต์แน่นอน

ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบ Customized product ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากที่สุดอีกด้วย

“จากรายงานของ Geneva Association ชี้ชัดว่าการปรับตัวสำคัญขององค์กรหลังวิกฤตโควิด คือ การทำงานระยะไกล หรือ Remote working ต้องเร่งทะยานปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราพบเห็นอินชัวร์เทค (InsurTech) เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยผลการศึกษาของ Grand View Research ของสหรัฐอเมริกา พบว่า อัตราการเติบโตของขนาดตลาดอุตสาหกรรมอินชัวร์เทคเพิ่มสูงขึ้นกว่า 48.88% ต่อปี และจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปี 2571 โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะใช้เพื่อสื่อสาร, ค้นหากลุ่มลูกค้า, เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในองค์กรให้เติบโตสูงขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าว