JP เทรด mai วันแรกราคาพุ่ง 9.40 บาท เหนือจอง 34.3%

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)  หรือ  JP  เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  ราคาหุ้นอยู่ที่ 9.40  บาท เหนือจอง 34.3% เพิ่มขึ้น  2.40 บาท จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่ 7.00 บาท ระดมทุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่ม Own Brand – วางแผนขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์-เป็นทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้

เช็กรายได้หุ้นน้องใหม่ “JP” ก่อนซื้อขายตลาด mai 2 พ.ย.นี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงายว่า  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 9.40 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.40 บาท หรือคิดเป็น 34.3% จากราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 7.00 บาทต่อหุ้น

JP เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลัก 2 รูปแบบ คือ รับจ้างผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (“OEM”) และ ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (“Own Brand”) ซึ่งมีตราสินค้า 4 ตรา ได้แก่ COX™, JSP™, EVITON™ และ สุภาพโอสถ™

ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 100.01 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัท ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64  ซึ่งมีกำไรสุทธิ 31.85 ล้านบาท

โดยเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 455.00 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 74.74 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 340.00 ล้านหุ้น

เสนอขายหุ้นจำนวนประมาณ 115 ล้านหุ้น ประกอบด้วย 

1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์-นักลงทุนสถาบัน จำนวน 113,750,000 หุ้น


2.เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 1,250,000 หุ้น

สำหรับแผนการใช้เงินหลังระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,774 ล้านบาท แบ่งตามวัตถุประสงค์ดังนี้ (ดูตาราง)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ