โปรดเกล้าฯแล้ว ให้ “ปฐม เฉลยวาเรศ” พ้นจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวัน 15 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ด้วยกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ