ซีพีเอฟ รับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

ข้าวเปลือก ข้าว

ซีพีเอฟ พยุงราคาข้าวช่วยชาวนา ประสานความร่วมมือโรงสีข้าว รับซื้อข้าวเปลือกมาทำวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคมจนถึงปัจจุบัน พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่องให้โรงสี สอดคล้องนโยบายรัฐ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ซีพีเอฟจึงร่วมมือรับซื้อข้าวเปลือกจากคู่ค้าโรงสีเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้มีการนำผลผลิตจากข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น ปลายข้าวและรำข้าว มาเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่คู่ค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน

“ซีพีเอฟยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาไทย และช่วยให้โรงสีมีสภาพคล่องในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ โดยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องนโยบายรัฐแล้วยังตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร” นายเรวัติกล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟเดินหน้าพัฒนาห่วงโซ่ผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มุ่งมั่นจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ “สีเขียว” ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และอื่น ๆ ที่ต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีการปลูกอย่างยั่งยืน ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า 100% (Zero Deforestation) ควบคู่กับการงดการเผาแปลงเกษตรหลังเก็บเกี่ยวให้เป็นศูนย์ (Zero Burn) “ข้าว” จึงเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งของการผลิตอาหารสัตว์ และการจัดซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้ถือเป็นการจัดซื้อ วัตถุดิบสีเขียวซึ่งมีแหล่งปลูกอย่างถูกต้อง ควบคู่ความภูมิใจที่ได้ช่วยพยุงราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร