GISTDA ผุดแอป “เช็คฝุ่น” รับมือ PM 2.5

ฝุ่น
แฟ้มภาพ

GISTDA ผนึกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผุดแอป “เช็คฝุ่น” รับมือ PM 2.5

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กล่าวว่า GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา application ชื่อว่า “เช็คฝุ่น”

ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลของข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PM 2.5 เชิงพื้นที่ มาผสมผสานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ชั่วโมงต่อชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

“ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศให้ความสนใจ และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดของประเทศในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งที่ปัจจุบันข้อมูลการตรวจวัดจากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมหลากหลายมิติ ด้วยดาวเทียมมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีหลากหลายระบบที่มีคุณลักษณะตรวจวัดแตกต่างกัน ทำให้ได้ข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระบบสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้สามารถดาวโหลด app “เช็คฝุ่น” ได้แล้วทั้ง iOS และ Android เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คฝุ่น” แล้วกดค้นหา หรือ https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%9D-%E0%B8%99/id1591356571?l=th (สำหรับ iOS) และ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gistda.pm25check (สำหรับ Android)

ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร

Advertisement