กทม.ตรวจสถานประกอบการ กำชับเข้มมาตรการ Covid Free Setting

สถานบันเทิง

รองปลัด กทม.ตรวจสถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ย้ำข้อปฏิบัติตามประกาศ กทม. ร้านอาหารดื่มสุราไม่เกิน 5 ทุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจการเปิดสถานประกอบการที่มีการเปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ในพื้นที่เขตลาดพร้าว ได้แก่ ร้านฟาส อเวนิว ร้านคลับ 24 อเวนิว ร้านชงเจริญ อเวนิว ร้านรินบาร์ อเวนิว ถ.ประเสริฐมนูกิจ 27

โดยมี นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้บริหารเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ. 11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมตรวจติดตาม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สถานบันเทิง

ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย

โดยจากการลงพื้นที่ในวันนี้ พบว่าทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัดและผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามที่ราชการกำหนดทุกร้าน โดยสำนักงานเขตและชุดบูรณาการได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

สำหรับ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 29 พ.ย.2564 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นสถานที่ที่มีการเปิดดำเนินการได้ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย โดยเปิดไม่เกิน 23.00 น. (อาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน)

สถานบันเทิง

นอกจากนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ได้ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่ ศบค. กำหนด ดังนี้1. การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.2564 – 1 ม.ค. 2565 ในร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.2565 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ขยายเวลาระยะเวลาให้ร้านอาหาร สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ออกไปถึงวันที่ 15 ม.ค.2565

สำหรับกิจการ และสถานที่ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด ยังต้องปิดให้บริการต่อเนื่อง ถึง 15 ม.ค.2565

ส่วนการจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่รวมคนจำนวนมาก ให้ผู้รับผิดชอบจัดงานปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ