ประกันสังคมขายหุ้น ไทยยูเนี่ยน-รพ.เกษมราษฎร์ 13 ล้านหุ้น รับ 260 ล้าน

ประกันสังคม

“ประกันสังคม” ขายหุ้น ไทยยูเนี่ยน-เครือ รพ.เกษมราษฎร์ รับเงินกว่า 260 ล้านบาท ส่องสถานะกองทุนพบมูลค่ายังสูงแตะ 2.27 ล้านล้านบาท รายรับรวม 1.82 แสนล้าน รายจ่ายแสนล้าน

วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการต่าง ๆ ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานประกันสังคม ได้ขายหุ้น บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) จำนวน 0.401% คิดเป็นจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 202 ล้านบาท

ส่งผลให้เหลือถือไว้ 4.9654% คิดเป็นจำนวน 123,826,940 หุ้น และคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,501 ล้านบาท (คิดจากราคาเมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 14 มกราคม 2565 อยู่ที่ 20.20 บาท/หุ้น)

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังขายหุ้นของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จำนวน 0.0644% คิดเป็นจำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 60.9 ล้านบาท

ส่งผลให้เหลือถือไว้ 4.9501% คิดเป็นจำนวน  230,438,108 หุ้น และคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,677 ล้านบาท (คิดจากราคาเมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 14 มกราคม 2565 อยู่ที่ 20.30 บาท/หุ้น)

สถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่3 ณ 30 ก.ย. 2564 ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

สำหรับสถานะของกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,274,718 ล้านบาท มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 1,716,844 ล้านบาท คิดเป็น 75.48% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจำนวน 557,874 ล้านบาท คิดเป็น 24.52% ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม 2559 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 60% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 40%

โดยมีการกระจายการลงทุนในประเทศ จำนวน 1,892,867 ล้านบาท คิดเป็น 83.21% และต่างประเทศจำนวน 381.851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.79 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ที่กำหนดให้ลงทุนในต่างประเทศได้สูงสุดไม่เกิน 18.30% ของเงินกองทุน

และในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 กองทุนประกันสังคมมีรายรับรวม 182,412 ล้านบาท จำแนกเป็น

1.รายรับจากเงินสมทบจำนวน 102,932 ล้านบาท คิดเป็น 56.43% ของรายรับทั้งหมด

2.ผลตอบแทน จำนวน 78,528 ล้านบาท คิดเป็น 43.05% ของรายรับทั้งหมด

3.รายรับอื่น ๆ จำนวน 952 ล้านบาท คิดเป็น 0.52% ของรายรับทั้งหมด


สถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 3 2564 ภาพจากสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th

ส่วนรายจ่าย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีทั้งสิ้นรวม 100,875 ล้านบาท จำแนกเป็น

1.รายจ่ายเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 95,027 ล้านบาท คิดเป็น 94.20% ของรายจ่าย  (แยกเป็นกรณีเจ็บป่วยจำนวน 40,615 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 4,841 ล้านบาท กรณีทุพพลภาพ 916 ล้านบาท กรณีตาย 2,107 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 8,431 ล้านบาท กรณีชราภาพ 17,210 ล้านบาท กรณีว่างงาน 20,385 ล้านบาท และมาตรา 40 522 ล้านบาท)

2. ค่าบริหารสำนักงาน จำนวน 5,799 ล้านบาท คิดเป็น 5.75% ของรายจ่ายทั้งหมด

3.รายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็น 0.05% ของรายจ่ายทั้งหมด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ