ชาวบ้านเหมืองทองเฮ อัครากลับมาเปิด กพร. ขานรับปรับกองทุน

ผู้นำชุมชนรอบเหมืองทอง ยืนยันชาวบ้าน 90% สนับสนุนการกลับมาของเหมือง ขณะที่ กพร.พร้อมรับข้อเสนอการปรับโครงสร้างกองทุน ไปหารือต่อไป

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานข่าวระบุว่า เมื่อเวลา 13.30 น. คณะผู้นำชุมชนได้เข้าประชุมกับกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ เพื่อหารือเรื่องการปรับโครงสร้างกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า พร้อมนำข้อเสนอดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

สำหรับการประชุมร่วมผู้นำชุมชนรอบเหมืองทองอัครา ซึ่งนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 ตำบลจาก 3 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของเหมือง ได้แก่ ต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร, ต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ และ ต.วังโพรง จ.พิษณุโลก

นายกฤษณะ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก กล่าวว่า ชุมชนให้การตอบรับดี ชาวบ้านอยากให้เหมืองกลับมาเปิดดำเนินการ เพราะพนักงานของเหมือง 80%-90% เป็นคนในพื้นที่ พอเหมืองถูกปิด ชาวบ้านก็ตกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความเป็นอยู่ลำบาก ครอบครัวเลยต้องแยกย้ายกันคนละทิศละทางไปหางานที่อื่น ซึ่งภายหลังได้ทราบข่าวการกลับมาของเหมือง ชาวบ้านต่างก็ดีใจและพร้อมจะย้ายกลับมาสู่บ้านเกิดตัวเอง

ทั้งนี้ ยังยืนยันและให้คำรับรองว่า คนที่อยู่ในพื้นที่ตัวจริงจะรู้ดีว่า 90% ของคนในพื้นที่เห็นด้วยที่เหมืองกลับมาเปิด สำหรับรายได้ที่ชาวบ้านได้จากเหมืองนั้น ก็สูงกว่าการทำนาอย่างชัดเจน เพราะไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของผลผลิต

“ที่ผ่านมามีการพิสูจน์มากมาย ซึ่งผลสรุปว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าเหมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามที่เป็นข่าวเลย และขอยืนยันต่อสังคมว่าเหมืองไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด”

ด้านนายปิยะพงษ์ นะราชา อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การทำเกษตรกรรมสามารถทำได้แค่ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี พอหมดฤดูกาลชาวบ้านก็ว่างงาน

Advertisement

ส่วนประเด็นข้อวิตกด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่หยิบยกมาอภิปรายกันล่าสุดในสภานั้น ยืนยันว่าล้วนเป็นประเด็นที่คนนอกพื้นที่สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประสานงานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงประเด็นการได้รับการต่ออายุประทานบัตรและใบประกอบโลหกรรมล่าสุดว่า เป็นการได้รับอนุญาตบนพื้นที่เดิมของเหมือง เหมืองไม่ได้พื้นที่อะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยบริษัททำทุกอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบขั้นตอน บริษัทส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นหมื่นหน้า ใช้เวลาดำเนินการรวม 3 ปีก่อนจะได้รับอนุญาตดังกล่าว

สำหรับความคืบหน้าการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด นั้นอยู่ในทิศทางที่ดี เพราะการเจรจายึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยทั้งบริษัทและภาครัฐต่างก็มุ่งหวังร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการเหมืองแร่ สร้างงานสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยบริษัทมั่นใจในมาตรฐานการประกอบการของตนว่าได้มาตรฐานสากล