เปิดประวัติ เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ป้ายแดง

เกรียงไกร เธียรนุกูล
เกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนที่ 16

เกรียงไกร เธียรนุกูล อดีตนายกสมาคมการพิมพ์ไทย นั่งประธาน ส.อ.ท. คนที่ 16 ต่อจากสุพันธุ์ มงคลสุธี

วันที่ 23 เมษายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ก้าวขึ้นรับไม้ต่อในตำแหน่งประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนที่ 16 ต่อ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เมื่อวันที่  22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายเกรียงไกร เป็นรอง ประธาน ส.อ.ท. ในสมัยนายสุพันธุ์ ทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจไทย- รัสเซีย ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท., กรรมการบริหาร ส.อ.ท.

กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.), กรรมการการไฟฟ้านครหลวง, กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ทั้งนี้ใปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจหลายแห่ง ประกอบด้วย นั่งตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสรสิริ จำกัด (มหาชน)

ส่วนตำแหน่งกรรมการบริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท เพรสทิจ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด, มิลค์พลัส, บริษัท มีเดีย เซคเกอร์ จำกัด และ บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำกัด

ด้านประวัติส่วนตัว นายเกรียงไกร ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52) รวมทั้งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ Director Certification Programme (DCP) และ Audit Committee Programme (ACP)

นายเกรียงไกร ได้วางวิสัยทัศน์ของ ส.อ.ท. ไว้หลัก ๆ คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใช้อุตสาหกรรมไทยเพื่อไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม โดยจะใช้ ONE FTI หรือการรวมกันให้เป็น 1 จากสมาชิก 1,400 บริษัท 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์