กองทัพบก เคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 4 และ 7 ก.ค. นี้

กองทัพ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2

ประชาชนไม่ต้องตกใจ วันที่ 4 ก.ค. และวันที่ 7 ก.ค.นี้ กองทัพจะเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการฝึกที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 กองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ วันที่ 4 ก.ค. 2565 จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

การเคลื่อนย้ายเป็นส่วนของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ เวลา 08.00 น. วันที่ 4 ก.ค. 2565 เคลื่อนย้ายทางรถยนต์ 2 ขบวน ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 1 ต้นทาง จาก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน – ถนนทหาร – สี่แยกประดิพันธ์ – ย่านสินค้าพหลโยธิน – ถนนพหลโยธิน – ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี – สี่แยกพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

กองทัพ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กองทัพ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2

Advertisment

วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. ขบวนแรกเคลื่อนย้ายกลับ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 2 ต้นทาง จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ( ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ) – ถนนมิตรภาพ – ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี – สี่แยกพุทธบาท จังหวัดสระบุรี – เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี กลับตามเส้นทางเดิม ทั้ง 2 ขบวนการเคลื่อนย้าย