ราคาน้ำมันวันนี้ (28 ก.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

หัวจ่ายน้ำมัน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

 • เบนซิน = 45.26 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.58 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 47.16 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 43.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.78 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.78 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.36 บาท/ลิตร