ประชาชาติธุรกิจ
มายาการเงิน - สันติธาร เสถียรไทย

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560