บทบรรณาธิการ : พร้อมหรือยัง-รับทัวร์จีน

นักท่องเที่ยวจีน
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ

การท่องเที่ยวไทยจะได้พิสูจน์ผลการจัดระเบียบกฎเกณฑ์และการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งทยอยกลับมาเป็นจำนวนมากและเร็วมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะเมื่อทางการจีนอนุมัติให้กรุ๊ปทัวร์นำชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศได้แล้ว 20 ประเทศแรก ซึ่งมีไทยอยู่อันดับที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2566

ส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศยังเดินหน้าต่อด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 2,016 ล้านบาท เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน

จากการเปิดประเทศแบบฉับไวของจีน ทำให้ ททท.มั่นใจว่าในไตรมาสแรก จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยได้เกินกว่าที่ประเมินไว้เดิม 3 แสนคน โดยจะประเมินอีกครั้งเมื่อผ่านพ้นไตรมาสแรก ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 2566 จะเกินกว่า 25 ล้านคน และขยับไปถึง 30 ล้านคนได้หรือไม่

ส่วนหอการค้าไทยในจีนประเมินว่า เมื่อกรุ๊ปทัวร์กลับมาไว จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจากประเมินไว้ 5 ล้านคน เป็น 7-8 ล้านคนในปีนี้ และหากมีปัจจัยเสริม เช่น การยกเลิกการขอวีซ่า การเพิ่มเที่ยวบิน หรือการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปเมืองอื่นนอกจากเมืองหลัก จะยิ่งมีส่วนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น

แนวโน้มความคึกคักนี้ไม่เพียงทำให้เกิดความคาดหวังด้านเศรษฐกิจ แต่ยังส่งสัญญาณเตือนให้ทุกหน่วยงานรัฐและเอกชนต้องรีบปรับตัวให้เตรียมรองรับการฟื้นตัวให้ทัน จากเดิมที่ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการบริการที่ซบเซาไปมากในช่วงสถานการณ์โควิด 2 ปี

เหมือนกับเครื่องบินที่จอดนิ่งสนิท เมื่อจะนำกลับมาใช้งานใหม่ต้องผ่านการตรวจสอบซ่อมบำรุงจนได้มาตรฐานความปลอดภัย กิจการอื่น ๆ รวมถึงภาคแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โรงแรมที่พัก และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการตรวจสอบและส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ

ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอีกเช่นกันที่ต้องปรับตัวและเร่งพิจารณากฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการหลั่งไหลเข้ามาไทยของชาวจีน และป้องกันปัญหาการกระทำผิดเสียเองของเจ้าหน้าที่รัฐ หลังเกิดปัญหาทุนจีนสีเทา การขยายธุรกิจของชาวจีนในพื้นที่ชุมชนของไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอคติต่อชาวจีน

กรณีข่าวนักท่องเที่ยวจีนเผยถึงการจ่ายเงินให้ตำรวจไทยแลกกับการอำนวยความสะดวกระดับ วี.ไอ.พี. ไปจนถึงกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนเรียกรับเงินจากผู้ต้องสงสัยคดีทุนจีนสีเทา ไม่เพียงเป็นตลกร้ายที่น่าอับอาย ยังเป็นสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่รัฐด้วยว่าจะปล่อยให้ทัวร์ศูนย์เหรียญกลับมาอีกหรือไม่