บูมท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมแค่ไหน

บทบรรณาธิการ

Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต สโลแกนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด นอกเหนือจาก 22 เมืองท่องเที่ยวหลัก ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหัวขบวนผลักดัน กลายเป็นความหวังและทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ลงสู่ท้องถิ่นชุมชน

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าสำเร็จจะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เพราะนอกจากช่วยสร้างงาน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ จากเดิมรายได้จากการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักแล้ว อานิสงส์จะลงถึงเศรษฐกิจฐานราก ช่วยแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การจะแปรนโยบายบูมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ขณะที่การจัดระบบระเบียบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวก็ต้องครอบคลุมทั้งมิติการส่งเสริมพัฒนา และการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือ แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง และท้องถิ่นชุมชนที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีความพร้อม และมีศักยภาพเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่จะเดินทางไปเยือน

เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก ทางน้ำ ภูเขา ป่าไม้ ชายทะเล ฯลฯ อาจรองรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด หากเปิดให้บริการโดยไม่บันยะบันยัง มุ่งหวังแต่เรื่องตัวเลขหรือรายได้ เท่ากับปล่อยให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมถูกรุมโทรม แทนที่จะยั่งยืนก็อาจมีปัญหา

น่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าหากนโยบายกระจายแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือมาถูกทางมีอันต้องสะดุด หรือเดินหน้าได้ไม่ราบรื่น จากความไม่พร้อมของสถานที่ หรือการบริหารจัดการ จนส่งผลกระทบสภาพแวดล้อม เกิดปัญหาขยะ ของเสีย การจราจร ความแออัด ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับอย่างเต็มที่ อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หลุดลอยไป


ขณะเดียวกัน ก็ปลุกจิตสำนึกรวมพลังทุกองคาพยพผลักดัน Amazing Thailand Go Local ให้เห็นผล บูมวิถีท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนให้ถึงจุดหมาย เพราะแม้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ถูกคาดหวังจะสร้างสถิติท่องเที่ยวในเมืองรองทะลุ 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากในปีนี้ 1 หมื่นล้านบาท ยังต้องพยายามอีกยาวไกล แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ