ปลุกจิตสำนึกรับวันปีใหม่ไทย

บทบรรณาธิการ

วันปีใหม่ไทยเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ธรรมเนียมปฏิบัติแม้คนไทยจะถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ แต่ตามปฏิทินจันทรคติ ปีนี้วันสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ

นางสงกรานต์ในปีนี้นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังมยุรา หรือนกยูง เป็นพาหนะ

เพียงแต่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะแตกต่างไปจากปีก่อน ๆ บ้าง เพราะกระแสฮอตละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยย้อนรำลึกถึงขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีต

แม้ภาพที่ปรากฏให้เห็นยังถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องฉาบฉวย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายชุดไทย การรับประทานอาหารไทยย้อนยุค ฯลฯ แต่ก่อให้เกิดการตื่นตัว กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปลุกจิตสำนึกความเป็นไทยในวงกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งถ้าหากค่านิยมความเป็นไทยถูกนำไปขยายต่อ บ่มเพาะประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรักษาและสืบสานจากบรรพบุรุษ มีลูกหลานซึ่งเป็นคนยุคปัจจุบันรับสืบทอด แทนที่จะเห่อตามวัฒนธรรมต่างชาติ ปล่อยให้มรดกไทยอันล้ำค่าค่อย ๆ สูญหาย

เพราะหากคนไทยทุกคนดำรงชีวิตในสังคมโดยยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ซึ่งมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นมิตร สุภาพอ่อนโยน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ครองตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ แนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นเกราะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

ทุกภาคส่วนจึงควรอาศัยจังหวะช่วงที่คนไทยเริ่มตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมในอดีต ตอกย้ำถึงความเป็นไทย ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติสืบไป

เพื่อให้ลูกหลานไทยได้รู้ซึ้งถึงสาระหรือแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด้วยการศึกษาเรียนรู้ในลักษณะลงลึกถึงประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เน้นรูปแบบหรือทำฉาบฉวย หลงหรือตามกระแสมากกว่าจะรักษาความเป็นไทยอย่างแท้จริง

ดังนั้นแทนที่จะโหยหาอดีตชั่วครั้งชั่วคราวตามกระแสละครฮิต คนไทยอาจใช้โอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์เริ่มต้นสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า โดยนำมาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างถาวร สร้างภูมิคุ้มกันภัยในการดำรงชีวิต ทำให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งมั่นคงจะดีกว่า

Previous articleเงินบาทขยับแข็งค่า ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยขยับขึ้นก่อนช่วงวันหยุดยาว
Next articleไฮ ที จูบิลี่ จิบชาดับร้อน กลางใจเมือง