ต้องลดอุบัติเหตุเทศกาลสำคัญ

7 วันอันตราย
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ

เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ผ่านพ้นไปด้วยดี

รัฐบาลถือว่าการจัดงานมหาสงกรานต์ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมเทศกาลมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา จนถึงกับกล่าวว่า สงกรานต์ในประเทศไทย ได้ขึ้นชั้นความสำเร็จระดับเวิลด์คลาสอีเวนต์ไปแล้ว

ทว่า ตัวเลข 7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2567) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย โดยภาพรวมก็ยังสูงอยู่ จากสถิติที่จัดเก็บโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพบว่า ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมรวม 2,044 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 2,060 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 287 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 82 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จำนวน 80 ราย และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ เชียงราย 17 ราย

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ยังคงเกิดจากการขับรถเร็วถึงร้อยละ 41.5% รองลงมา ได้แก่ ดื่มแล้วขับ 22.7%, เกิดการตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด 18.1%, ทัศนวิสัย 12.9% และสภาพถนน 5.1% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 84.9%, รถปิกอัพ/กระบะ 6.86% และรถเก๋ง 3.72%

หากเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาจะพบว่า แม้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจะลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มสูงอยู่ โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงมาจากการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ การตัดหน้ากระชั้นชิด

Advertisment

มีข้อน่าสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในทุก ๆ เทศกาลสำคัญ แม้จะมีการรณรงค์ครั้งสำคัญ ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ก็ยังคงยืนพื้นอยู่ในระดับหลักร้อย หลักพัน เหมือนเดิม ไม่ว่าจะมีการรณรงค์ก่อนช่วงเทศกาลมาเป็นระยะเวลาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม จึงควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้อง “บูรณาการ” วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขสถิติ-พฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนน ของคนไทยย้อนหลัง เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น

ยิ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดเทศกาลสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่ หรือเทศกาลท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้เป็น เวิลด์คลาสอีเวนต์ ติดอันดับโลก การรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางจากการขับขี่ยวดยาน การใช้รถ ใช้ถนน จะยิ่งทวีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายภาพรวมของประเทศที่จะต้องลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศลง ให้เหลือ 12 คนต่อประชากร 100,000 คน ให้ได้ภายในปี 2570 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้