ภารกิจ-คำมั่น “ประชาชาติ” ปีที่ 42

บทบรรณาธิการ

แม้ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเป็นพลวัต แต่ช่วงครบรอบ 41 ปี ย่างเข้าปีที่ 42 ของ “ประชาชาติธุรกิจ” หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับแรกของประเทศในปีนี้ บังเอิญอยู่ในช่วงที่กระแสโลกปรับเปลี่ยนในอัตราที่เร่งขึ้นเป็นเท่าตัว ทุกหน่วยงาน องค์กร กำลังเผชิญกับพายุดิจิทัลดิสรัปชั่น ทำให้ต้องปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง และความสุ่มเสี่ยงไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงขอให้คำมั่นว่าจะทำงานหนักมากยิ่งขึ้น และพร้อมยืนหยัดนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงคอยสะท้อนความเป็นไปในสังคม ให้สมกับที่สาธารณชน ตลอดจนท่านผู้อ่าน ผู้มีอุปการคุณมอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา

แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากดิจิทัลดิสรัปต์ที่กำลังปรับเปลี่ยนโลก เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง จะทำให้องค์กรสื่อต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานแบบพลิกองศา เพื่อลดแรงกดดันจากการถูกไล่ล่าหรือทำลายล้าง ขณะเดียวกันก็ดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและน่าเชื่อถือ

แนวทางหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข่าวคราวความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ด้วยการรายงานเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และครอบคลุมรอบด้าน นำเสนอความคิดเห็นมุมมองแต่ละกรณีด้วยความสุจริต เป็นกลาง เป็นธรรม ไม่เอนเอียง เลือกข้าง

เป้าหมายคือให้ส่วนรวมและประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ที่เครือมติชน รวมทั้งกองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” ยึดมั่นมาโดยตลอด พิสูจน์ได้จากผลงานและการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง การศึกษา ฯลฯ ให้กับสาธารณชน

นอกจากรูปแบบเนื้อหาที่อัดแน่นด้วยคุณภาพทั้งฉบับ ตอบโจทย์นักธุรกิจ นักลงทุน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้ตรงจุดมากที่สุดแล้ว ท่านผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.prachachat.net และโซเชียลมีเดีย facebook, twitter ที่ทีมงาน “ประชาชาติฯออนไลน์” จะรายงานข้อมูลข่าวสารแบบมัลติมีเดีย พร้อมอัพเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งในประเทศ ทั่วโลก ไม่ให้ท่านผู้อ่านตกกระแส

สานต่อปณิธาน และความมุ่งมั่นที่ได้รับการสั่งสอนบ่มเพาะ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เมื่อ 40 กว่าปีก่อน ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนทุกสถานการณ์ให้สาธารณชน และคนในสังคมได้รับรู้ ตามสโลแกน “เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว” ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ