จีดีพีโต รากต้องแกร่ง

บทบรรณาธิการ


นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์หลายสำนักชี้ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีการเติบโตต่อเนื่อง และช่วงเวลาที่เหลือถึงสิ้นปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก สวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่มองว่ากำลังซื้อยังชะลอตัว และมีปัญหาสารพัดโดยเฉพาะเรื่องปากท้องค่าครองชีพ กับรายได้ที่ไม่เพียงพอรายจ่าย

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า สถานการณ์เศรษฐกิจช่วงไตรมาส 2/2560 ขยายตัว 3.7% ถือเป็นการขยายตัวอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 สศช.จึงปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) เพิ่ม จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 3.3-3.8% เป็น 3.5-4.0%

ข่าวดีดังกล่าวแม้จะลดแรงกดดันและทำให้ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลใจชื้นได้บ้าง แต่เสียงสะท้อนและสภาพปัญหาหลากหลายเรื่องที่ชุมชนท้องถิ่นกำลังเผชิญ กลุ่มฐานรากทั้งผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เอสเอ็มอี ยังเดือดร้อนและยากลำบาก เท่ากับคนระดับล่างแทบไม่ได้อานิสงส์การเติบโตของเศรษฐกิจ

จึงน่าขบคิดพิจารณาว่า ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาถูกทางมากน้อยแค่ไหน เพราะมาตรการช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งเพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ฯลฯ โดยดำเนินการผ่านโครงการจำนวนนับไม่ถ้วน เงินงบประมาณนับแสนล้านบาทถูกกระจายลงสู่หมู่บ้านชุมชน แต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เกษตรกร คนระดับรากหญ้า ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

Advertisment

สวนทางกับภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่เวลานี้ที่แข่งกันขยายอาณาจักรธุรกิจ จึงน่าห่วงว่าถ้าหากตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจหลัก ๆ มาจากการเติบโตของกลุ่มระดับบน ขณะที่คนระดับล่างยังประสบปัญหาหนัก จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจยิ่งโตยิ่งถ่างความเหลื่อมล้ำ ความเป็นธรรมในสังคม ทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นอย่างนั้น รัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำต้องปรับวิธีคิดใหม่ ควบคู่กับปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือ พัฒนาเกษตรกร คนในชุมชนท้องถิ่น เอสเอ็มอี ให้มีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอพึ่งพาตนเอง

มิฉะนั้นการตอบโจทย์ท้าทายการแก้ปัญหาอย่างมั่นคง ยั่งยืน ให้คนระดับล่าง ด้วยการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีศักยภาพ และเติบโตได้ตามเป้าหมายก็คงสัมฤทธิผลไม่ได้

ที่สำคัญจะทำให้สาธารณชนกับคนระดับกลาง ล่าง ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยที่เวลานี้อาจมองต่าง และตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเป็นจริงหรือไม่หมดข้อสงสัย และตอกย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลได้ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริง ๆ

Advertisment