โมเดล “บิ๊กซี ควอลิตี้” หนุนชุมชน…ต่อยอดพลังซื้อ

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ

โดย ก้อย ประชาชาติ

นอกจากการเร่งขยายสาขาปักธงในทุกทำเล ทุกพื้นที่ก่อนคู่แข่ง สิ่งที่ขนานกันไปคือการหนุนชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และสร้างแรงซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ารากหญ้าและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของ “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์”

แม้ว่าที่ผ่านมา ภาพโดยรวมของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจะไม่ค่อยสดใสและเติบโตได้ต่อเนื่องมากนัก ด้วยกำลังซื้อและเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจที่หดหายไป โดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัด เกษตรกร และแรงงานที่เม็ดเงินไม่สะพัด

จากสารพัดปัจจัยลบที่เข้ามากระทบตลอดทั้งปีแต่ภาพการลงทุนเปิดสาขาใหม่ ๆ ของกลุ่มทุนค้าปลีกกลับไม่ได้ลดลง ล่าสุดบิ๊กซีเปิดโมเดลไซซ์ใหญ่ “ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ขนาดพื้นที่ 6 หมื่น ตร.ม. สาขาที่ 148 ในจังหวัดเชียงราย พิกัดติดสนามบินเชียงราย และเป็นบิ๊กซีสาขาที่ 2 ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก เพื่อขยายสาขาตลาดสู่หัวเมืองรอง และรองรับกำลังซื้อของตลาดทั้งกลุ่มโลคอลและนักท่องเที่ยว

ที่สำคัญ “เชียงราย” ยังเป็นพื้นที่ต้นแบบที่กลุ่มบิ๊กซีประเดิมโมเดล BQL-Big C Quality Line ร่วมกับ “วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม” เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกันภายใต้มาตรฐานบิ๊กซี เป้าหมายสร้างต้นแบบเกษตรยั่งยืนร่วมกับบิ๊กซี

ซึ่งโมเดลวิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม เป็นความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยขั้นแรกโครงการจะขอเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

บิ๊กซีจะเป็นช่องทางในการรับสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงส่งเสริมการเพาะปลูกผักและผลไม้ให้ได้คุณภาพเพื่อนำผักผลไม้เมืองเหนือจากชุมชนไปขายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

และประเดิมที่ “บิ๊กซี เชียงราย 2” ที่จะมีโซนพิเศษขายสินค้าท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเสาวรส อโวคาโด และสับปะรดภูแล ของขึ้นชื่อประจำจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน

และโปรโมตของดีประจำจังหวัดแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนนี้มีสมาชิกเกษตรในกลุ่มมากกว่า 50 ครัวเรือน เป็นการสร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว และชุมชนเติบโตร่วมกัน

สอดคล้องกับนโยบายของ “บิ๊กซี” ในการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร และจะควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน BQL-Big C Quality Line ซึ่งจะให้การสนับสนุนเกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพโดยรับซื้อผลผลิตจากสวนหรือฟาร์มที่เพาะปลูกผลไม้ได้มาตรฐาน มีรสชาติอร่อย ในราคาที่ยุติธรรม

โดยทางบิ๊กซีได้ให้ทีมงานควบคุมคุณภาพสำหรับเข้าไปทำงานร่วมกับเกษตรกรซึ่งดูแลคุณภาพตั้งแต่เรื่องของแหล่งน้ำ พื้นที่เพาะปลูก การใช้สารเคมีทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนย้ายในบริเวณแปลงเพาะปลูก รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล

โดยบิ๊กซีจะมีการตรวจประเมินฟาร์มและซื้อผลผลิตจากสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตที่ออกไปนั้นมีความสด สะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง และมีรสชาติคงที่

ที่สำคัญไม่ว่าจะซื้อจากสาขาใดต้องได้รสชาติและคุณภาพเหมือนกัน

Previous articleไทยพร้อมแล้วจริงหรือ (จบ) กับ พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์
Next articleซีอีโอกลัวจน