ใช้สิทธิเลือกตั้งกำหนดทิศทางประเทศ

แฟ้มภาพ

บทบรรณาธิการ


การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนี้ แม้กติกาที่นำมาใช้จะต่างไปจากทุกครั้ง แถมสูตรการคิดคะแนนยุ่งยากซับซ้อนมีน้อยคนเข้าใจ แต่เพื่อให้การก้าวสู่ประชาธิปไตยดำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 51 ล้านคนควรพร้อมใจกันแสดงความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เดินเข้าคูหาใช้สิทธิใช้เสียงตามหน้าที่

เริ่มจากทำความเข้าใจการเลือกตั้ง ส.ส.แบบใหม่ ระบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” ซึ่งกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถกากบาทเลือกได้เพียงเบอร์เดียว แม้จำนวน ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญจะมีทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน กับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน

โดยผู้ลงคะแนนแต่ละคนจะมีสิทธิเลือกเฉพาะ ส.ส.แบบแบ่งเขตใน 350 เขต เขตละ 1 คนเท่านั้น ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน จะนำคะแนนเลือกตั้งทั้งประเทศมาคำนวณเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคตามสูตรที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเดียวกัน แต่ต่างเขตเลือกตั้ง อาจเบอร์เดียวกันหรือต่างเบอร์กันก็ได้ เพราะกฎหมายให้จับเบอร์ผู้สมัครทุกเขต จึงต้องจดจำหมายเลขให้ชัดจะได้ไม่เกิดความสับสน

นอกจากกฎกติกาจะเข้าใจยากแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า อาทิ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัคร ชื่อพรรค ความแม่นยำข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดซ้ำ

ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการขั้นตอนในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอนเอียงกับฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง เพราะนอกจากคนไทยทั้งประเทศแล้ว ทุกเหตุการณ์ในวันเลือกตั้งจะถูกจับตาจากทั่วโลก

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กกต.ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฯลฯ จึงต้องผนึกกำลังร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ให้การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนี้ สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประเทศ

ขณะที่นักการเมืองต้องปฏิบัติตนภายใต้กรอบกฎหมาย เหนือสิ่งอื่นใดต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง เคารพการตัดสินใจของประชาชน ไม่ว่าผลการนับคะแนนจะออกมาเป็นบวกหรือลบ

สำคัญที่สุดคือ คนไทยทั้ง 65 ล้านคน ต้องช่วยเป็นหูเป็นตา อย่าเลือกนักการเมือง ที่ส่อพฤติกรรมในทางไม่สุจริต โกงการเลือกตั้ง ช่วยกันสกัดไฟแต่ต้นลม เพื่อธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้อยู่คู่ประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ