สวัสดีวันสงกรานต์ ๒๕๖๒

เริ่มต้นใหม่…ปีใหม่ไทย

บทบรรณาธิการ

 

เทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ศักราชใหม่ปีกุนที่เข้ามาแทนที่ปีจอ จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย

เพราะนอกจากต้องปรับตัวรับความเสี่ยงทั้งภายในและนอกประเทศแล้ว คนไทย ประเทศไทย ต้องตามให้ทันกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนเร็วจากอิทธิพลของเทคโนโลยี จะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ในส่วนของปัญหาเศรษฐโลก อย่างประเด็นข้อพิทาทขัดแย้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ กรณีเบร็กซิต สงครามทางการค้า ฯลฯ แม้เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องผนึกกำลังกันติดตามสถานการณ์

ที่สำคัญต้องไม่ประมาทวางใจ พร้อมส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และความเสียหายกับธุรกิจไทย โดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งยังเป็นรายได้หลักของประเทศ

ขณะที่โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีปัญหาสารพัด ผลพวงเศรษฐกิจฐานรากยังฟุบไม่ฟื้น หนี้สินภาคครัวเรือนในระดับสูง พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ กำลังซื้อชะลอตัวต่อเนื่อง ฯลฯ สวนทางกับรายได้ของกลุ่มทุนยักษ์ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตก้าวกระโดด

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกับรัฐบาลใหม่ที่จะมารับช่วงต่อต้องเร่งแก้ไขเยียวยา ก่อนคนระดับกลางและล่างจะย่ำแย่ลงกว่านี้

เช่นเดียวกับการเมืองภายในซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อการปรับเปลี่ยนผลัดใบ ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ แต่ด้วยกติกาที่แตกต่างแถมยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเทียบกับกฎกติกาในอดีต ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ต้องยืดเวลาออกไปไม่มีกำหนดชัดเจน

ความต้องการและความคาดหวังของภาคธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งประชาชนที่จะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นำพาประเทศไปข้างหน้าได้โดยเร็ว ไม่ให้เกิดสภาพสุญญากาศ ที่เคยเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ จึงค่อย ๆ ริบหรี่ เพราะทิศทางการเมืองยังไม่ชัดเจน

วันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย นอกจากสร้างบุญกุศล รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เคยเป็นมาแต่ในอดีตแล้ว ทุกภาคส่วนควรใช้โอกาสวันอันเป็นมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ รวมพลังไทยทำสิ่งดี ๆ ให้กับประเทศ

ประชาธิปไตย การเมือง การเลือกตั้ง จะได้เป็นความหวังและทางออก แปรวิกฤตเป็นโอกาส ให้ประเทศเดินหน้าได้ ไม่ติดล็อก เจอทางตัน

Previous article4 คำถาม+1 บ้านคนไทยประชารัฐ
Next articleไทยขับเคลื่อนอาเซียนต่อสู้ภัยพิบัติ