ประชาชาติ 43 ปี @PrachachatOnline ทะลุ 1,000,000 Likes

คลื่นการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้โลกปรับเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรง กลายเป็นตัวเร่งทำให้บุคคล องค์กรทั้งเล็กใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ก่อนถูกบีบบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยน หรือถูกทำลายล้าง (disrupt) จากการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้นในโลกยุคไร้พรมแดน

ในฐานะสื่อ หนึ่งในธุรกิจที่จะโดน disrupt จากพายุดิจิทัลที่ถาโถมในลำดับต้น ๆ ที่ผ่านมานอกจาก “ประชาชาติธุรกิจ” จะปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ที่ยึดมั่นเป็นแนวทางในการทำงาน คือ จรรยาบรรณ และการมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง

42 ปี นับตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2519 ที่ “ประชาชาติธุรกิจ” หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับแรกของประเทศ ถือกำเนิด การทำหน้าที่เป็นตัวกลางสะท้อนความเป็นไปในสังคม แวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง ด้วยการนำเสนอข่าวสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อการปรับเปลี่ยนทางการเมือง รอรัฐบาลจากการเลือกตั้งเข้ารับไม้ต่อ ขณะที่โลกยังสุ่มเสี่ยงวิกฤตสงครามทางการค้า ซึ่งไทยอาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ยิ่งต้องทำงานหนักให้สามารถสื่อสารส่งสัญญาณ ตอบโจทย์ความต้องการของท่านผู้อ่านและผู้มีอุปการคุณได้ทันสถานการณ์

“เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว” สโลแกนซึ่งเปรียบเสมือนคำมั่นและตอกย้ำถึงแนวทางและเป้าหมายในภารกิจการทำข่าว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” ยังสืบสานเจตนารมณ์ด้วยความ
มุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร หลากหลายช่องทางมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลก โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งท่านผู้อ่าน และผู้มีอุปการคุณ เป็นเป้าหมายหลัก

หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ราย 3 วัน มุ่งนำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิเคราะห์เจาะลึก
“ประชาชาติธุรกิจออนไลน์” เสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวแบบวันต่อวัน ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมสัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ด้วยปณิธานที่ยังคงมุ่งมั่น บวกกับประสบการณ์ที่สั่งสม และพร้อมทำงานหนัก เป็นคู่คิด นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และคนทั่วไป ปีที่ 43 จะเป็นอีกย่างก้าวสำคัญ ที่ “ประชาชาติธุรกิจ” จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ รูปแบบใหม่ ๆ รับกระแสโลกที่่ไร้พรมแดน