“กสทช.” จัดสรรคลื่น ต่อยอด 3.9 แสนล้าน

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ

โดย สร้อย ประชาชาติ

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของ “กสทช.” คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือการ “จัดสรรคลื่นความถี่” ที่ถือเป็นทรัพยากรของชาติ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประมูลไปแล้ว 7 ครั้ง รวมแถบคลื่นความถี่ที่จัดสรรได้คือ 280 MHz สร้างรายได้เข้ารัฐ 390,193 ล้านบาท แบบยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่บรรดาโอเปอร์เรเตอร์ โทรคมนาคมเรียกร้องให้ “กสทช.” รีบดำเนินการคือการออก “แผนจัดสรรคลื่นความถี่” เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนและวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ล่าสุดเมื่อปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา “กสทช.” ก็ได้ประกาศ “แผนจัดสรรคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ สากลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)” อย่างเป็นทางการ

Advertisment

โดยระบุว่า เป็นกรอบเวลาเบื้องต้นที่เกิดจากการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต และยังได้พิจารณาทางเลือกนโยบายที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น (positive synergy) เช่น การประมูลคลื่นความถี่แบบ multiband auction

คลื่นความถี่ 700 MHz เป็นย่านความถี่ที่สำคัญ สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไทย ซึ่ง กสทช.มีนโยบายนำคลื่นนี้จำนวน 2×15 MHz ออกประมูลพร้อม 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz

ขณะที่ย่าน 1800 MHz ก่อนนี้ได้นำออกประมูลไปแล้ว 60% ใบอนุญาตจะสิ้นสุด ก.ย. 2576 ไตรมาส 1 ปี 2563 จะจัดสรรส่วนที่เหลืออีก 2×35 MHz

คลื่น 2600 MHz กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ของอนุกรรมการ โดยจะนำออกประมูล 190 MHz

Advertisment

ขณะที่คลื่นย่าน 26 GHz ที่ปัจจุบันใช้ในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม จะนำออกประมูลจำนวน 2750 MHz

กสทช.มีนโยบายจะเรียกคืนคลื่นย่าน 3400 MHz จากที่ปัจจุบันใช้งานในกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยจะเริ่มกระบวนการเรียกคืนในไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อเตรียมปรับปรุงการนำย่าน extended C-band ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (satellite relocation & implementation phase) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และให้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยจะประมูลพร้อมคลื่น 28 GHz

สำหรับกระบวนการประมูล จะจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้คลื่นในปี 2563 และจัดประมูลไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 300 MHz และเริ่มใช้งานได้หลังสิ้นสุดสัมปทานดาวเทียม (ก.ย. 2564)

ส่วนคลื่นย่าน 28 GHz ซึ่งขณะนี้ใช้ในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม แต่ปัจจุบันคาดการณ์ว่าจะเป็นคลื่นสำคัญรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

โดยในปี 2563 กสทช.จะจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น ก่อนประมูลในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 2500 MHz

ขณะที่ย่าน 1500 MHz ที่ปัจจุบันใช้ในกิจการประจำที่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการใช้ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท รวมถึงมี บมจ.ทีโอที รับใบอนุญาตใช้คลื่นได้จนถึง 3 ส.ค. 2568 “กสทช.” มีนโยบายปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 (WRC-15) ที่ได้กำหนด ให้ใช้คลื่นย่านนี้เพื่อกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยจะจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวน 90 MHz ในปี 2566

แม้บรรดาโอเปอเรเตอร์จะได้แผนจัดสรรคลื่นตามที่ร้องขอมานาน แต่เมื่อสอบถามความเห็นจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมแล้วก็ยัง “หวั่นใจ” ว่า สุดท้ายจะเป็นไปตามแผนนี้หรือไม่

เพราะล่าสุด “กสทช.” ก็มีทีท่าว่า อาจจะยังไม่นำคลื่น 26 GHz ที่เดิมตั้งใจจะนำมาประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563 ตามแผนเดิมที่วางไว้