เชื่อมั่นในผลของ “กรรม”

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ
กฤษณา ไพฑูรย์

ทุกวันนี้มีข่าวสารรอบตัวให้เลือกเสพมากมาย ทั้งข่าวดี ข่าวร้าย ข่าวลวง ข่าวความไม่ยุติธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคมการเลือกเสพข่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่ตาเห็น หูฟัง หลายครั้งมีผลกระทบต่อจิตใจ…

หลายครั้ง “น่าตกใจ” ! ไม่น้อยที่คนยุคปัจจุบันสะท้อนออกมา สื่อไปถึงความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ช่วงหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเปิด FB ฟังพระธรรมเทศนาของ “หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก” แห่งวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี หลาย ๆ ตอน โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 อยากเชิญชวนให้ชาวพุทธได้หยุดฟัง คิด และพิจารณา…ขออนุญาตตัดเทศนาบางช่วงของหลวงพ่อมาเขียน

“โลกเป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้ว อย่าไปใส่ใจอะไรมาก แต่ไม่ใส่ใจเลยก็ไม่ถูก จะทำอย่างไรจึงจะพอเหมาะ การดำรงอยู่ของพวกเรา ให้มองตนเองเป็นหลักไว้ก่อน ถ้าจะเสียอะไร ก็เสียไป แต่อย่าเสียใจ เสียคุณธรรมออกไปจากจิตใจ อย่าเสียการประพฤติปฏิบัติศีล ปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้เข้มงวดกวดขันในการประพฤติปฏิบัติธรรม การวางตัว การดำเนินชีวิต

เรื่องงานในใจ ปรับปรุงกาย วาจา ใจของตนเอง เรื่องจิตภาวนาสำคัญมาก เรื่องการเป็นอยู่อื่น ๆ อิ่มบ้างหิวบ้างไม่เป็นไร แต่ทางด้านจิตใจสำคัญ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง บางทีไฟกิเลสเผาไหม้ ทั้งวันทั้งคืน จิตใจรุ่มร้อน แต่ไม่รู้จะแก้ไข อย่างไร จุดนั้นพวกเราจะต้องศึกษา มองดู มันร้อนด้วยอะไร กิเลสโทสะ หรือกิเลสราคะ ต้องมองดู คิดว่าตัวเองจะตาย ! ไม่เป็นหรือ”

นอกจากนี้ มีพระธรรมเทศนาเรื่อง “จงเชื่อมั่นในกรรม” ที่หลวงพ่ออินทร์ถวายแสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62

“สิ่งที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุด คือ มนุษย์ พิษภัยที่อันตรายร้ายแรงที่สุด คือ มนุษย์ มนุษย์นี่เป็นพิษภัยที่ร้ายที่สุด เพราะฉะนั้น พวกเราถึงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้ดูตัวเรา ถึงใครจะดีจะร้าย จะยกย่องสรรเสริญ อันนั้นคือปากของเขา ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่า ไม่ต้องตระหนกตกใจ

ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่า เราก็เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม แต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่เขาว่า ก็ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องคิดมาก

ให้เชื่อมั่นในตัวของเราเอง เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม กรรมคือการกระทำ ถ้าเราทำดีแล้ว ไม่ได้ทำชั่ว จะไปเดือดร้อน หวั่นไหวไกวแกว่งไปทำไม

แต่ถ้าเราทำไม่ดี ถึงใครจะไม่พูด เราก็ตำหนิตัวเองได้ว่า ข้าพเจ้าคิดผิด พูดผิด ทำผิดแล้ว ตำหนิในใจ เราก็ไม่สบายใจ เพราะเหตุใด เพราะเรา…คิดผิด พูดผิด ทำผิด

แต่หากเราคิดถูก พูดถูก ทำถูก ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่ต้องเดือดร้อน ให้เชื่อมั่นในตัวของเราเอง

เชื่อมั่นกระทั่งว่า “เราทำกรรมสิ่งไหนไว้ เรานั่นแหละเป็นผู้รับกรรมนั้่น ถ้าเราทำกรรมชั่ว ไม่มีใครที่จะมารับกรรมแทนเรา” ถ้าเราสร้างบุญ…บุญก็จะมา เราก็เป็นผู้รับบุญเอง

ถ้าเราทำบาป เราจะเป็นผู้รับบาปเอง เราจะไปตกนรกเอง เราจะไปสู่สวรรค์เอง “ถ้าเราละกิเลสได้ เราก็จะไปสู่นิพพานเอง” ไม่มีใครที่จะมาทำให้แก่เรา ต้องเชื่อขนาดนั้น ต้องเชื่อในการกระทำของตัวเอง ถ้าเราทำกรรมดีแล้ว กรรมดี นั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเรา

ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้ว นั่นแหละ…ไม่มีใครที่จะมารับกรรมชั่วแทนเรา เรานั่นแหละเป็นผู้รับกรรมดี กรรมชั่วในการกระทำของเรา เพราะฉะนั้น เรารู้แล้วว่า ทำกรรมชั่วแล้วไปตกนรก ทำกรรมดีนั้นไปสู่สวรรค์ ถ้าละกิเลสได้ไปสู่นิพพาน

เราจะเอาอะไรในทางสองแพร่งนี้้ เราจะเอาดีหรือเอาชั่ว ต้องถามตัวของเราเอง” หลวงพ่ออินทร์ถวายเทศนาไว้

ดังนั้น ข่าวดี ข่าวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ในโลกใบนี้ อยากให้ทุกคนพิจารณาไตร่ตรอง อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกให้ “เชื่อในเรื่องกรรม เชื่อผลของกรรม กรรมคือการกระทำ” ของบุคคลคนนั้น แต่เราอย่าไปสร้างกรรม ไปเกี่ยวโยงกับการกระทำของคนอื่น จะเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวของเราเอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ