เสียงสะท้อนภาคเอกชนต้องรับฟัง

ภาคเอกชน-นักธุรกิจ
บทบรรณาธิการ

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 ภายใต้ Theme “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่” ที่หอการค้าไทย กับหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่าย จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ปิดฉากลง หลังรวบรวมผลการสัมมนาเสนอรัฐบาลผ่าน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

งานดังกล่าวเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนหลากหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองทิศทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ พร้อมสะท้อนอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับแก้ไข

ขณะเดียวกันได้จัดทำข้อเสนอแนะเป็นสมุดปกขาวยื่นให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี เป้าหมายหลักคือการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าท่ามกลางสถานการณ์โควิด แม้บรรยากาศการสัมมนาใหญ่หอการค้าไทยปีนี้คึกคักน้อยกว่าทุกครั้ง ตัวแทนหอการค้าหลายจังหวัดไม่ได้เข้าร่วมงาน แต่ประชุมร่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับแอปพลิเคชั่นซูม เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัย

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีปัญหา ขณะที่ไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งภายในและนอกประเทศ เศรษฐกิจบอบช้ำหนักจากโควิด ความขัดแย้งทางการเมืองมีแนวโน้มเสี่ยงมากขึ้น ไม่แปลกที่ปีนี้เสียงสะท้อน และข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการสื่อถึงภาครัฐจะมีมากเป็นพิเศษ

อย่างการผลักดันแนวคิด “ไทยเท่” นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนา 3 value chain ได้แก่ การค้าการลงทุน เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยวและบริการ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานราก เมื่อภาคเอกชนทั้ง 77 จังหวัดพร้อมลงแรง รัฐก็ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่

ช่วงรอยต่อกระแสโลกเปลี่ยนจากการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี กับโควิดที่เร่งให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตสู่ความปกติใหม่ นอกจากเอกชน ประชาชนต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงแล้ว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับวิธีคิด การทำงานให้ทันการณ์ด้วย


เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเร่งแก้อุปสรรคปัญหาที่ภาคธุรกิจหลากหลายสาขาส่งเสียงสะท้อน ข้อเสนอแนะในสมุดปกขาวยื่นให้พิจารณา ไม่ใช่แค่รับฟัง แต่ไม่ได้ยิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ