“ประชาชาติธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 45

45 ปี ประชาชาติธุรกิจ
บทบรรณธิการ

โลกไม่ได้หมุนเร็วขึ้น แต่วันเวลาผ่านไปเร็ว ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในอัตราเร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ไร้พรมแดน เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี ส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเปลี่ยนรวดเร็วด้วย ทุกภาคส่วนจึงต้องปรับตัวรับกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยน

ย้อนอดีตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2518 ช่วงที่ “ประชาชาติธุรกิจ” หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับแรกของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจนถึงยุคนี้ ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมาแม้จะมีการพัฒนารูปแบบ เนื้อหาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของท่านผู้อ่าน แต่การเพิ่มความเข้มข้นในคุณภาพข่าวให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจและสาธารณชนได้ตรงจุด ทันสถานการณ์ ถือเป็นหน้าที่ที่กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” ตระหนักและมุ่งมั่นท่ามกลางปัจจัยลบที่รุมเร้า พายุลูกใหญ่ดิจิทัลดิสรัปชั่นโถมเข้าใส่ยังตั้งตัวไม่ติด การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งลุกลามทั่วโลกเข้ามาซ้ำ ทำให้เศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาอยู่แล้ววิกฤตยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ภาคท่องเที่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอสเอ็มอีเท่านั้นที่หนี้ท่วม รายได้หด แต่ธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกหลายสาขา รากหญ้า ชนชั้นกลาง ต่างได้รับผลกระทบถ้วนหน้า ภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านยิ่งมีความสำคัญและจำเป็น

ผ่านประสบการณ์บนเส้นทางสายข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจมาครึ่งศตวรรษ ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจ ทั้งยุคขยายตัว รุ่งเรือง ถดถอย ตกต่ำ รอบแล้วรอบเล่า ในแง่การทำงานแม้กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ จะปรับเปลี่ยนผลัดใบจากรุ่นสู่รุ่น คนรุ่นเก่าส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่ แต่ที่ยังยึดมั่นคือการสืบสานเจตนารมณ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ แบบเจาะลึก เที่ยงตรง เป็นจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนท่านผู้อ่าน และผู้มีอุปการคุณ

แม้ภารกิจหลักทุกงานข่าวยังต้องทำต่อเนื่อง แต่ยุคสมัยเปลี่ยน ดิจิทัลเขย่าโลก 360 องศา บวกวิกฤตโควิด-19 พลิกวิถีการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจสู่ความปกติใหม่ (new normal) ความนิยมในสื่อหลักลดน้อยลง สื่อดิจิทัลช่องทางออนไลน์มาแทนที่ แต่ทุกข่าวคราว ทุกปรากฏการณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ในวันนี้มีหลายช่องทางพร้อมนำเสนอ


นอกจาก prachachat.net บนโลกออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมืองผ่านทุกช่องทางโซเชียล ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram, Line แล้ว งานสัมมนาเสวนา ชี้ทิศทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การระดมสมองแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เป็นอีกกิจกรรมดี ๆ ที่พยายามสร้างสรรค์ เพื่อส่งสัญญาณ ในฐานะสื่อมืออาชีพที่สะท้อนทุกมิติความเป็นไปในสังคม “เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ