“ดี-แลนด์” จากน้ำ…สู่หนาว มอบห้องสมุด-สนามเด็กเล่น

การทำงานจิตอาสานอกจากการลงมือทำ แต่การหยิบยื่นโอกาสเพื่อให้ผู้อื่นได้ร่วมทำจะยิ่งขยายผลของกิจกรรมได้มากขึ้น และส่งไม้ต่อได้ง่าย ดังเช่น กิจกรรมจิตอาสาของดี-แลนด์ กรุ๊ป ที่ไม่เพียงแค่พนักงานของบริษัท แต่หมายรวมถึงลูกบ้าน คนในพื้นที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นด้วย

“ศิริพงษ์ สมบูรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บอกว่าหลังจากที่บริษัทเปิดตัวกิจกรรม “D-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ล่าสุดภายใต้โครงการคนดี ดี-แลนด์ (ปันสุข ก็สุขใจ) โดยกำหนดรูปแบบของกิจกรรมในชื่อตอนว่า “จากน้ำ..สู่หนาว” เพื่อต่อยอดการทำความดีในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียน และชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง ผ่านพนักงาน ผู้บริหาร และจิตอาสา ล่าสุดเรานำร่องปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ลานกีฬา และสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประสบอุทกภัยจนเกิดความเสียหาย”

“สำหรับแนวคิดการส่งมอบห้องสมุด และส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ดำเนินการภายใต้คอนเซ็ปต์ Co-Learning Play Yard ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. Life Library ห้องสมุดเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต และการเติบโตของเด็ก ๆ 2.Creative Kids Space พื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ เพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และ 3. Playing Health Yard สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้ และการเล่นเพื่อความบันเทิง”

“จากการที่บริษัทเปิดตัวโครงการคนดี ดี-แลนด์ (ปันสุข ก็สุขใจ) ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้พบว่ายังมีกลุ่มเด็กอีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และบางโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีจำนวนหนังสือเรียนไม่เพียงพอ จึงมีโครงการที่จะสร้างห้องสมุด และนำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับน้อง ๆ ผ่านกิจกรรม D-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสร้างพื้นที่แบบ Co-Learning Play Yard เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันได้แบบครบวงจร”

“เยาวนาฏ พรรณนานนท์” ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งเบ้าห้วยเจริญ เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำหรือราบลุ่ม ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงเรื่อยมา ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ส่งผลให้โรงเรียนเสียหายหลายจุด

ห้องสมุดเป็นแนวคิดแรกที่อยากจะทำให้กับเด็ก ๆ เพราะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา

“แต่ห้องสมุดที่นี่ไม่มีหนังสือ หรือสื่อสาระ จนเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วม บริษัท ดี-แลนด์ มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย และต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเขาทราบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีการประสานเพื่อเข้ามาดำเนินโครงการ ด้วยการให้โอกาสการเรียนรู้กับเด็ก ๆ ทั้งยังช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขจากการศึกษาค้นคว้า รู้จักการให้ และการแบ่งปัน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ดีในการนำไปสู่การเป็นคนดีของสังคม เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

สำหรับ “โครงการคนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) เป็นโครงการเพื่อสังคมมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือพนักงานในองค์กร, ลูกบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ยังมีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของ CARE (SS) หรือการใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ รวมถึงการมีจิตอาสา ทั้งการลงมือทำเอง และเป็นสะพานบุญให้กับบุคคลอื่นที่ต้องการทำความดี เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้ และการแบ่งปันกับสังคมอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ