“กระทรวงแรงงาน” อัพเกรดภาษา “ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี” มาแรง! ตั้งเป้าฝึกกว่า 14,000 คน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทย มีแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนกว่า 60,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนีย ข้อมูลแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในปี 2560 ซึ่งมีแรงงานไทยไปทำงานมากเป็นอันดับหนึ่งคือกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศไต้หวัน จำนวน 23,544 คน ญี่ปุ่น จำนวน 7,429 คน และสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,057 คน นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายเดือน ปีหนึ่งๆ นับหลายแสนคน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการหลายแห่งมีความต้องการแรงงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือมีความรู้ภาษาอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นอันดับแรกและจากการลงพื้นที่ EEC เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ต้องการให้ กพร. เพิ่มทักษะด้านภาษาให้กับแรงงาน

ทั้งแรงงานใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานและคนทำงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการด้วย ซึ่งยังขาดทักษะด้านนี้เป็นจำนวนมาก ในปี 2561 กพร.จึงจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาท้องถิ่น และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งเป้าหมายฝึกกว่า 14,000 คน ดำเนินการแล้ว 3,581 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ


การพัฒนาทักษะในด้านภาษา นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการทำงาน การเลื่อนระดับ การขึ้นเงินเดือน หรือได้รับคัดเลือกให้ติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่มากขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมด้านภาษานั้น อบรมฟรี มีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ ใช้สื่อสารในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

จังหวัดที่มีเป้าหมายดำเนินการฝึกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ได้แก่ ภาษาพม่า สมัครได้ที่ สพร.8 นครสวรรค์ สพร.21 ภูเก็ต สนพ.กาญจนบุรี สนพ.ระนอง ภาษาอังกฤษ สมัครได้ที่ สพร.3 ชลบุรี, สพร.5 นครราชสีมา, สพร.20 เชียงราย, สนพ.อำนาจเจริญ ภาษาญี่ปุ่น สมัครได้ที่ สพร.14 ปทุมธานี, สนพ.ฉะเชิงเทรา, สนพ.มหาสารคาม, สนพ.สระบุรี, บางจังหวัดมีแผนฝึกในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ